Fotografia a Catalunya

19.12.2017

El portal Fotografia a Catalunya acull una mostra de l’obra dels millors fotògrafs que ha donat el país. Aquest projecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya té la vocació de convertir-se en una eina de recerca i de consulta per a tota la ciutadania. Organisme viu que va creixent amb noves incorporacions, es preveu que ben aviat aculli l’obra d’un total de 600 fotògrafs escollits per una comissió d’experts.

Ferran Freixa. Pensione Segusso, 1981

El desembre del 2014 es va aprovar pel Govern de la Generalitat, a proposta del llavors Conseller de Cultura Ferran Mascarell, el Pla Nacional de Fotografia (PNF), una aspiració llargament desitjada des de feia anys per tots els agents del sector.

Un dels vuit eixos del Pla, del qual hem parlat en diverses ocasions a Núvol, era la creació d’un Portal de Fotografia concebut com a eina per divulgar el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya. El Portal web “Alabern FOTOGRAFIA A CATALUNYA” és una de les realitzacions més ambicioses i visibles del Pla, imprescindible en uns moments en que les noves tecnologies dominen la comunicació de manera abassegadora. El nom d’Alabern, que a modus de logo encapçala el Portal, és un homenatge explícit a la figura de Ramón Alabern, el gravador i fotògraf que el 10 de novembre de 1839 va fer un daguerrotip, la primera presa fotogràfica a Espanya.

L’objectiu del Portal era constituir un ampli arxiu fotogràfic digital però també posar a disposició del públic una plataforma viva en què els diferents agents poguessin obtenir informació i també utilitzar-la com a element de comunicació dels seus fons i les seves activitats, documentació i propostes fotogràfiques.

Per això, a partir d’un projecte base de Luz Gámiz, sota la direcció d’Albert Sierra i Conxa Rodà i la revisió d’un grup de treball d’experts constituït a l’efecte, es va dissenyar una eina informàtica de molta potència que es va posar en marxa el novembre del 2015 i que ha anat prenent forma en aquests dos darrers anys. És cert que encara li queda un llarg camí per recórrer en l’ampliació i ajust dels seus continguts, però avui constitueix ja una eina que pot resultar molt útil als professionals, estudiosos i amants de la fotografia en general.

El Portal s’estructura en cinc grans seccions:

Catàleg. Recull un inventari de la fotografia catalana oberta als museus, institucions i fotògrafs que hi aniran incorporant mostres de les seves col·leccions i treballs. Fins ara hi són presents setze institucions que gestionen patrimoni fotogràfic a Catalunya i que hi presenten alguns dels seus fons i col·leccions més significatius. Cal recordar que s’estima que el nombre de fotografies catalogades avui a Catalunya es pot situar al voltant de 35.000.000 imatges.

S’hi han incorporat també 155 fotògrafs individuals a partir d’una llista de 600 autors que va triar inicialment la Comissió d’experts integrada per Joan Bufill, Manel Esclusa, Jordi Guillumet i Laura Terré. Són xifres encara reduïdes en les que hi manquen encara noms imprescindibles de la fotografia actual. Però per completar la llista es requereixen recursos i sobretot la col·laboració activa de les pròpies institucions i fotògrafs seleccionats a qui es proposa ingressar en el portal. És cert que se’ls demana un cert temps i esforç en les tasques de selecció, digitalització, catalogació de les imatges i redacció dels seus perfils biogràfics. Però també sembla evident que la divulgació de la seva obra ha de constituir un al·licient d’interès per als autors, sobretot a mesura que el Portal vagi guanyant en visibilitat. De cara a l’any proper hi ha prevista la incorporació d’un centenar més de noms al catàleg.

També són moltes les biblioteques, fundacions, arxius i col·leccions privades que disposen de fons fotogràfics i que, poc a poc, s’aniran incorporant al Catàleg del Portal.

Aprendre. Aquesta secció conté una completa informació actualitzada sobre Cursos, Tallers i Convocatòries de concursos i Premis de molt utilitat, sobretot per a la gent jove amb interessos acadèmics. Avui en dia podem trobar en aquesta secció una relació detallada de més de 250 ofertes i cada cop més les escoles i entitats actives en aquest terreny tenen el portal com a una eina de difusió.

Ara. Aquesta secció informa de l’Agenda de totes les exposicions i Festivals de Fotografia en curs i programats. Actualment hi podem trobar enregistrats habitualment una seixantena d’esdeveniments en curs. Hi ha un butlletí, al qual us podeu subscriure aquí.

S’inclou en aquest apartat l’anomenat Bloc del portal, on es publiquen articles i treballs encarregats especialment a estudiosos de la fotografia i a fotògrafs que hagin fet aportacions d’aquesta mena.

Teories. Ofereix bibliografia diversa sobre catàlegs, llibres i articles teòrics, en alguns casos en format pdf i en d’altres amb la fitxa del document i la forma d’accés. La majoria es concentren en els dos apartats de Conservació Preventiva i Textos legals sobre els drets d’autor. Aquesta Secció, que compta actualment amb unes 4.000 entrades és potser la que té un contingut més heterogeni que amb el temps s’anirà estructurant.

Exposicions virtuals. S’hi pot fer un recorregut per algunes exposicions d’especial interès. Actualment s’hi presenten quatre exposicions i la darrera és precisament la de l’exposició “Fotografies com a espai públic”, que s’està presentant actualment a l’Arts Santa Mònica, i que amb aquest format digital ampliarà els seus marcs físic i temporal. De cara al proper any està prevista la incorporació de quatre noves exposicions encarregades especialment als seus autors.

Finalment, s’ha creat un apartat de Galeries on els usuaris, després d’haver-se registrat al Portal, poden cercar-hi aquelles imatges que els interessin i crear la seva pròpia galeria, que quedarà activa i consultable en tot moment. Una proposta lúdica i/o formativa prou atractiva.

Amb aquests continguts, el Portal és ja un instrument de coneixement i difusió de la fotografia a Catalunya que, a poc a poc, va essent més reconegut i utilitzat per les xarxes socials on compta amb una xifra de l’ordre dels 10.000 seguidors. El nombre de visitants mensuals se situa al voltant dels 5.000 usuaris únics, una xifra modesta que queda molt lluny encara del seu potencial.

Però, en canvi, és molt significativa la durada mitjana de les visites, un element clau en la valoració d’una pàgina web, que arriba a la xifra molt alta de 6 minuts per visita. Això evidencia que els lectors no són passavolants que entren i surten sinó que troben en els seus continguts materials d’interès. També s’ha detectat que el Portal té un perfil de lectors joves, la qual cosa confirma el fet que són força els centres i escoles de fotografia que l’utilitzen com a instrument pedagògic i el recomanen als seus alumnes per als seus treballs.

El portal Fotogafia a Catalunya ofereix als usuaris la possibilitat de crear-se la seva pròpia galeria

Fotografia a Catalunya rep també freqüents consultes d’investigadors, editorials, mitjans de comunicació que troben en la documentació i materials que ofereix elements d’informació que necessiten pels seus treballs i publicacions.

S’ha fet també un esforç per donar una dimensió internacional al Portal, de manera que avui ja es pot consultar en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès.

Hi ha certament alguns aspectes del portal que són millorables pel que fa a la navegació i sobretot a la homogeneïtat de la presentació dels seus continguts. És el cas dels formats de les imatges, de les informacions sobre les mateixes i els seus autors i del nombre de imatges presentades per autor, entre d’altres.

Aquest és un fet que no ha de sorprendre, perquè el Portal tracta necessàriament amb imatges, arxius i informacions procedents de diferents institucions i autors, cadascun dels quals pot tenir criteris i estàndards propis de tractament dels seus arxius. I això exigeix un esforç i una dedicació suplementària per aconseguir una homogeneïtat que el Portal i els seus usuaris necessiten. Cal dir, però, que segons els responsables del Portal ha millorat molt l’acollida dels fotògrafs a les seves propostes d’incorporació al catàleg.

En el seu estadi actual, el Portal és ja una eina que comença a ser imprescindible per obtenir una idea panoràmica de la fotografia catalana, tant històrica com actual. Necessita certament de la col·laboració i implicació de tots els agents del sector, institucions i particulars per dotar-la de més continguts. Seguirem amb atenció el seu creixement i millores en els propers anys.

Podeu accedir al portal Fotografia a Catalunya aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 Comentaris