Per què es devia construir la plataforma Castor?

17.05.2017