#novullpagar… més coses

22.05.2012

Plaga, humorista cornut i pagar el beure