La veritat no sempre coincideix amb la justícia

3.05.2018