Inconsistència Nacionalista 6 – Els catalans estan endeutats amb els que van aixecar Catalunya

20.07.2012