I resulta que els salvatges són els toros

14.07.2017