Hauríem de veure si és possible bombardejar en diferit

9.11.2016

Ermen161107