Els governs espanyol i català arriben a un consens econòmic

25.07.2012