#14N – Manifestar-se perjudica seriosament la salut

14.11.2012

#14N - Manifestar-se perjudica seriosament la salut

Vinyeta dedicada al Manu Simarro, company de la Directa, que va rebre una pilota de goma a la mani