Speakers' Corner

Jordi Sànchez

«No ens ha de fer por prendre partit. Ai d’aquella societat en la qual ningú vulgui prendre partit!»

Gemma Altell

Encara som considerades objectes sexuals, menystingudes professionalment

Jordi Graupera

Etnicisme

«La col·lectivitat només s’admet unívoca, uniforme, segons els valors substantius que l’Estat promou i que provenen del supremacisme etnocultural anterior.»

Serra d'Or

Istanbul, a contrapeu

«La repressió política davant d'un pensament alternatiu afecta sobretot els sectors de l'art, la cultura, la comunicació o l'ensenyament.»

Serra d'Or

700 números de «Serra d'Or»

L'arxiu fotogràfic d'aquesta revista és una imatge gràfica de la nostra cultura des dels anys seixanta fins avui. De moment, més de 45.000 fotografies abracen un gran ventall de matèries.