Speakers' Corner

Jordi Sànchez

«No el vaig obrir, no era allà per ser obert. No calia. Tot i això, vaig voler que m’acompanyés.»

Gemma Altell

«La realitat, si la volem veure i viure en tota la seva complexitat, ens obliga a aprendre a pensar amb ulls crítics, però només els nostres.»

Jordi Graupera

Etnicisme

«La col·lectivitat només s’admet unívoca, uniforme, segons els valors substantius que l’Estat promou i que provenen del supremacisme etnocultural anterior.»

Serra d'Or

Istanbul, a contrapeu

«La repressió política davant d'un pensament alternatiu afecta sobretot els sectors de l'art, la cultura, la comunicació o l'ensenyament.»

Serra d'Or

700 números de «Serra d'Or»

L'arxiu fotogràfic d'aquesta revista és una imatge gràfica de la nostra cultura des dels anys seixanta fins avui. De moment, més de 45.000 fotografies abracen un gran ventall de matèries.