Speakers' Corner

Sebastià Perelló

La novel·la de Joan Buades, Crui, és quasi una operació d'arqueologia contemporània.

George Saunders

Mirar millor vol dir: més alegria, jutjar menys. Hi ha un sostre sobre el nostre llenguatge que reté el nostre amor