Speakers' Corner

Agustí Pons

'L'amic de la Finca roja' és una crònica, amb tesi i reflexió, de la Modernitat escrita des dels paràmetres de la Postmodernitat.

Mª Antonia Boix, Dídac Martínez i Pep Torn

Sovint comparem Catalunya amb els països nòrdics, principalment Suècia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia.

Marc Soler

El gen. D'on venim, on anem

L'objecte d'estudi de la humanitat és l'home, diu el títol d'un dels capítols de El gen. Una història íntima (La Campana) de Siddharta Mukherjee