Speakers' Corner

Agus Izquierdo

Personatges frustrats que es reafirmen a través de la comèdia no pretesa

Montse Barderi

Hi ha diferents barbies, totes iguals, però una de Frida Kahlo, Amelia Earthart...