Universitat, arxius i disseny gràfic

8.06.2016

“Vic és una ciutat amb la capacitat humana d’ordenar, organitzar, harmonitzar (caràcter racional de l’home), però d’una forma creativa, dinàmica i expressiva (caràcter emocional de l’home). Vic ha esdevingut un reflex de la mesura humana.”

Imatge de la nova marca de la ciutat de Vic. Dissenyat per Eumo_dc.

Imatge de la nova marca de la ciutat de Vic. Dissenyat per Eumo_dc.

Vic sempre s’ha caracteritzat per ser una ciutat sensible a les accions culturals i aquest any novament ho ha demostrat implicant la ciutat i la comarca en la programació d’una pluja infinita d’activitats per celebrar que el 2016 Vic és la capital de la Cultura Catalana.

Amb una agenda que dóna cabuda als diferents àmbits culturals i a totes les expressions artístiques, el passat febrer es va dedicar a la fotografia i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que el 12 de gener de 2016 s’havia adherit a la Declaració Universal dels Arxius (DUA), hi aportava la seva llavor traient a la llum el projecte Arrels, liderat pel servei de Gestió Documental i Arxiu. Com explico a l’article “La força de les arrels i la perseverança dels arxius” publicat fa tres mesos a Núvol, es tracta d’un projecte que vol transmetre el valor històric dels arxius i que neix amb la missió de protegir, regar i fer créixer les arrels de la Universitat. Amb aquesta acció cultural, la UVic-UCC declarava la seva implicació social posant en valor el patrimoni documental del territori com un recurs important d’informació per a l’estudi, la docència i la investigació de les institucions i la seva influència a la societat i cultura de cada època.

I si el febrer la capital d’Osona s’emmarcava en la fotografia, el mes de maig el protagonista era el disseny, una disciplina artística també molt arrelada a la UVic-UCC, doncs la Universitat pot enorgullir-se de tenir una empresa vinculada que es dedica a aquesta disciplina i que va néixer de dins dels Estudis Universitaris de Vic gràcies a Anton Granero i Jordi Cano. M’estic referint a Eumo Gràfic. I mentre la ciutat mostrava aquesta disciplina a través d’exposicions com “Òxid de boira” o “Abans i ara. Del grafisme al disseny gràfic a Osona”, la UVic-UCC novament posava en valor el patrimoni documental del territori i a finals de maig acordava la proposta de donació a la UVic-UCC del fons documental d’Eumo Gràfic, l’empresa que ha dissenyat els logos de la universitat, els cartells de les exposicions i conferències que organitzen els seus centres i facultats i els díptics informatius dels estudis que ofereix la universitat.

Constituïda com a societat anònima unipersonal segons escriptura pública el 2 de març de 1990 i coneguda des del 2014 amb el nom comercial d’Eumo_dc, Eumo Gràfic disposa d’un arxiu físic amb un valor testimonial importantíssim tant per la Universitat de Vic, com per la ciutat, la comarca i el territori català. Es tracta d’un fons patrimonial privat compost per revistes, catàlegs d’exposicions, llibres d’art, mostres de treballs i cartells que l’empresa de disseny ha creat per a centenars de clients majoritàriament catalans, segons evidencien un parell d’inventaris que s’han pogut conservar. En paraules textuals de Ricard Torrents, “avui la marca d’Eumo està en els primeríssims llocs de la creació de disseny gràfic que es fa actualment a l’àmbit català. En l’edició de llibres, de la imatge corporativa i, en especial, de la cartellística. Entre els entesos els cartells d’Eumo Gràfic tenen la més alta cotització estètica”.

Amb l’ingrés d’aquest fons documental que custodiarà el servei de Gestió Documental i Arxiu de la UVic-UCC, arxiu integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya, es dóna compliment a la Llei 10/2001 d’arxius i documents / Article 23.2: els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de col·laborar en la salvaguarda del patrimoni documental privat. En l’ingrés de documents privats en arxius públics s’ha de procurar respectar l’àmbit territorial de cada arxiu.) (art. 23.2) i s’ingressa un fons que esdevé un recurs d’informació que testimonia l’activitat d’aquesta important empresa catalana de disseny, podent conèixer els clients per a qui treballa i els treballs que ha dissenyat.

Sense pretendre fer una llista exhaustiva però sí deixant entreveure la diversitat de clients d’aquesta empresa de disseny, s’hi troben entitats esportives de la ciutat de Vic (Club Patí Vic, Club Natació Vic, Club Tennis Vic, Club Basquet Vic), mitjans de comunicació locals (El 9 Nou), col·legis professionals (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes d’Osona), l’administració pública (Ajuntament de Vic, de Folgueroles, de Barcelona, Consell Comarcal d’Osona, Parc de Bombers de Vic, Institut Ramon Llull), empreses editorials (Abril Editorial, Eumo Editorial, Editorial Planeta, Editorial Lumen, Edicions La Campana), centres d’àmbit cultural (Institut de Lletres Catalanes, MACBA, ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Museu d’Art de la Pell de Vic, Museu Episcopal de Vic, Museu Industrial del Ter de Manlleu, Museu de l’Esquerda, Museu de Granollers, Museu de Lleida), empreses del sector privat (Casino de Vic, Embotits Espina, Fonda Sala), sindicats (UGT), universitats (UAB, UPF i evidentment la mateixa UVic) i entitats sense ànim de lucre (Fundació Winterthur, Fundació “La Caixa”).

La diversitat de clients fa que hi hagi una representació de mostres de treballs molt variada. Se’n conserven diversos exemplars originals i s’hi poden trobar diferents tipologies de documents: díptics, fulletons, targetons, quadríptics, flyers, punts de llibre, adhesius, papereria, invitacions i participacions de casament, ex-libris i cartells, a més dels llibres.

Una representació d’aquests treballs (catàlegs d’exposicions, cartells, etc.) que conformen el fons documental d’Eumo Gràfic han estat guardonats amb diversos premis, com els trofeus Laus que atorga la FAD (1992, 1993, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008 i 2014) i els premis Daniel Gil de disseny editorial (2004, 2005 i 2006) que atorga la revista de disseny Visual.

En definitiva, un fons patrimonial privat valuosíssim, tant per la mateixa UVic-UCC com per la ciutat, la comarca i el territori català, que custodiarà el mateix arxiu de la UVic-UCC amb l’objectiu de preservar-lo i de difondre’l, tot garantint la seva integritat i donant-li la visibilitat que es mereix. I sobretot, volent potenciar el fons documental d’Eumo Gràfic com a un recurs per a l’estudi, la docència i la investigació, donant-hi accés al públic: professorat i estudiants vinculats amb estudis de disseny gràfic, disseny editorial, art, humanitats, etc., personal d’investigació, mitjans de comunicació, clients i el mateix personal d’Eumo Gràfic.

I si em permet que li prengui novament les paraules a Ricard Torrents per concloure aquest article, m’agradaria dir el següent: que la UVic-UCC tingui el fons documental de l’empresa de disseny Eumo Gràfic “és un luxe, a més d’un valor rigorosament acadèmic que cal fer reconèixer com a tal. Cap altra Universitat de l’entorn no li és comparable en excel·lència pel que fa a les col·leccions de llibres i al disseny gràfic”. I treballarem per preservar i difondre aquest fons documental.