Present normal és un «pal»

22.11.2014

Esperem que els nostres lectors ens perdonin el castellanisme del títol d’aquest article, però el rodolí el trobem irresistible. Per “present normal” entenem el present indicatiu català —p.e., visc, vénen, comprem, etc.— i el que volem dir és que traduir aquest temps català a l’anglès és una llauna, ja que hi ha tres paranys molt importants que cal tenir en compte. Comencem? (Shall we begin?)

Primer parany

Accions i estats actuals que comencen en el passat es tradueixen en present perfect

Quan fem servir els girs des que, des de i des de fa (en anglès, since, since i for) per a referir-nos a l’inici d’accions i estats que comencen en el passat i duren fins al present, en català el verb s’expressa en el present, mentre que en anglès s’expressa en present perfect (have+participi). Exemples:

1) Des que estem junts som feliços.

Since we’ve been together we’ve been happy.

2) Visc a Manresa des de 1981.

I’ve lived in Manresa since 1981.

3) Tenim aquest cotxe des de fa tres anys.

We’ve had this car for three years.

Quan es vol emfatitzar la continuïtat de tals accions, l’anglès sovint es decanta per l’ús de present perfect continuous (have been + gerundi). Exemples:

4) Des que vaig a la piscina menjo molt.

Since I’ve been going to the swimming pool I’ve been eating a lot.

5) Miren la televisió (Estan mirant la televisió) des de les deu.

They’ve been watching TV since ten o’clock.

6) Ella condueix (està conduint) des de fa noranta minuts.

She has been driving for ninety minutes.

Observem que, pel que fa a les expressions que contenen des que, si els dos verbs de l’oració apareixen en temps de present han de ser traduïts en anglès per present perfect (ex. 1) o present perfect continuous (ex. 4). En canvi, si el verb que segueix el gir des que és en un temps pretèrit, òbviament no és un cas d’un present que cal traduir per present perfect, i es tradueix per un temps pretèrit anglès. Exemple:

7) Des que va canviar el temps, tinc fred.

Since the weather changed I’ve been cold.

També val a dir que l’anglès tradueix a present perfect el present català quan s’usa després dels adverbis recentment (recently) i últimament (lately), com també en el gir «És la primera (o segona, tercera, etc.) vegada que + verb». Exemples:

8) Recentment/Últimament em trobo una mica malament.

Recently/Lately I’ve felt (o I’ve been feeling) a little ill.

9) És la primera vegada que sóc aquí.

It’s the first time I’ve been here.

Segon parany

Si el present català indica el futur, l’anglès el tradueix per present continuous

El català a vegades fa servir el present indicatiu per a parlar d’accions en el futur que ja són programades; és com que si ara ens imaginéssim en aquest temps de futur i, per això, ens hi referim en temps de present. Aquest tipus d’expressió se sol traduir en anglès per present continuous. Exemples:

1) Demà vaig a Barcelona.

I’m going to Barcelona tomorrow.

2) Es casen al juny.

They’re getting married in June.

3) Dimarts tanquen el carrer Pompeu Fabra.

They’re closing Pompeu Fabra Street on Tuesday.

Excepcions:

— Decisions espontànies es tradueixen per «will + infinitiu» (vegeu <a href=”http://visca.com/apac/af/12.html#dec‑ esp”>Decisions espontànies</a>). Exemple:

4) Vas al cine? Doncs jo també vinc (vindré).

Are you going to the movies? Then I’ll come too.

— Horaris o calendaris, sobretot en la llengua escrita, s’expressen en present simple. Exemple:

5) El vol surt (sortirà) a les vuit.

The flight leaves at eight o’clock.

Tercer parany

Si el català té l’opció d’usar el continu, l’anglès en té l’obligació

Després de determinar que l’expressió en present indicatiu no es refereix al passat ni al futur (paranys un i dos), encara ens hem de preguntar si es pot substituir per la forma «present continu» (estar+gerundi) sense produir una oració agramatical ni canviar el sentit de la frase, perquè en aquest cas la traducció pel present continuous anglès és obligatòria. Vegem ara uns exemples contrastats:

1) Espero l’autobús. (És igual a Estic esperant l’autobús.)

I’m waiting for the bus.

2) La Ramona sap la resposta. (L’expressió La Ramona està sabent la resposta no és gramatical.)

Ramona knows the answer.

3) Ara miren la televisió. (És igual a Ara estan mirant la televisió.)

They are watching TV now.

4) Cada divendres miren la televisió. (No és substituïble per Cada divendres estan mirant la televisió.)

They watch TV every Friday.

5) Vivim a Manlleu. (L’estança és permanent)

We live in Manlleu.

6) Aquests dies vivim a Manlleu. (L’estança és temporal; és igual a Aquests dies estem vivint a Manlleu.)

We’re living in Manlleu these days.

7) Sempre penso en tu. (És igual a Sempre estic pensant en tu.)

I’m always thinking of you.

8) Sempre penso en tu quan toquen aquesta cançó. (No és substituïble per Sempre estic pensant en tu quan toquen aquesta cançó.)

I always think of you when they play this song.

Així veiem que la traducció en anglès del present indicatiu català és un bon xic complex (present normal és un «pal»). En compensació podem dir que el temps de pretèrit perifràstic (van venir, va fer, etc.) és fantàstic; sempre es tradueix per past simple (they went, he/she/it did, etc.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 Comentaris