He noticed its motion and realized it wasn’t a star

17.07.2017

Hi ha dos verbs anglesos que tradueixen el verb adonar-se. El primer, notice, vol dir percebre amb els sentits i sovint és equivalent als verbs veure (see saw seen) i sentir (d’oïda, hear heard heard o bé experimentar, feel felt felt), mentre que el segon, realize (realise, en anglès britànic) significa adonar-se d’una cosa com a resultat d’un procés mental i s’acosta al sentit de saber (know knew known). Esperem que els exemples següents puguin ajudar a treure’n l’aigua clara.

Foto: Pixabay

1. M’adonava que anava coix i em vaig adonar que s’havia fet mal. = Veia que anava …
I noticed he was limping and realized he’d been hurt.

2. Al final l’astrònom s’adonava del moviment de Neptú i es va adonar que no era un estel. = Al final l’astrònom es fixava en el moviment …
The astronomer eventually noticed Neptune’s motion, and realized it wasn’t a star.

3. S’adonava que el cotxe no hi era, però no s’adonà fins l’endemà que algú l’havia robat. = Veia que el cotxe…
He noticed the car was missing, but didn’t realize it had been stolen till the next day.

Més exemples:

4. M’adono que he d’estudiar més.
I realize I have to study more.

5. No s’adonava que havia violat una llei.
He didn’t realize/know he had broken a law.

6. M’adonava que ella portava el vestit que li havia regalat.
I noticed she was wearing the dress I had given her.

7 M’adono que ara no és el moment adequat.
I can see that this isn’t a good time.

8. No et vas adonar que “ell” era una dona?
(no ho veies? no era obvi?) Didn’t you notice “he” was a woman?
(no arribaves a aquesta conclusió?) Didn’t you realize “he” was a woman?

9. M’adono que m’estic fent gran.
(ho veig; el mirall m’ho fa evident) I notice I’m getting older.
(m’estic tornant xaruc; el meu comportament ho fa evident) I realize I’m getting older.

10. Ella s’adonava que ell s’emocionava.
(ho veia) She noticed he was getting excited.
(el seu comportament ho feia evident) She realized he was getting excited.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 Comentaris