He noticed its motion and realized it wasn’t a star

17.07.2017

Hi ha dos verbs anglesos que tradueixen el verb adonar-se. El primer, notice, vol dir percebre amb els sentits i sovint és equivalent als verbs veure (see saw seen) i sentir (d’oïda, hear heard heard o bé experimentar, feel felt felt), mentre que el segon, realize (realise, en anglès britànic) significa adonar-se d’una cosa com a resultat d’un procés mental i s’acosta al sentit de saber (know knew known). Esperem que els exemples següents puguin ajudar a treure’n l’aigua clara.

Foto: Pixabay

1. M’adonava que anava coix i em vaig adonar que s’havia fet mal. = Veia que anava …
I noticed he was limping and realized he’d been hurt.

2. Al final l’astrònom s’adonava del moviment de Neptú i es va adonar que no era un estel. = Al final l’astrònom es fixava en el moviment …
The astronomer eventually noticed Neptune’s motion, and realized it wasn’t a star.

3. S’adonava que el cotxe no hi era, però no s’adonà fins l’endemà que algú l’havia robat. = Veia que el cotxe…
He noticed the car was missing, but didn’t realize it had been stolen till the next day.

Més exemples:

4. M’adono que he d’estudiar més.
I realize I have to study more.

5. No s’adonava que havia violat una llei.
He didn’t realize/know he had broken a law.

6. M’adonava que ella portava el vestit que li havia regalat.
I noticed she was wearing the dress I had given her.

7 M’adono que ara no és el moment adequat.
I can see that this isn’t a good time.

8. No et vas adonar que “ell” era una dona?
(no ho veies? no era obvi?) Didn’t you notice “he” was a woman?
(no arribaves a aquesta conclusió?) Didn’t you realize “he” was a woman?

9. M’adono que m’estic fent gran.
(ho veig; el mirall m’ho fa evident) I notice I’m getting older.
(m’estic tornant xaruc; el meu comportament ho fa evident) I realize I’m getting older.

10. Ella s’adonava que ell s’emocionava.
(ho veia) She noticed he was getting excited.
(el seu comportament ho feia evident) She realized he was getting excited.