Biblioteca

13.10.2012

BIBLIOTECA f.: cast. biblioteca. 
|| 1. Local on se guarda una col·lecció de llibres. Es troba dins un armari on hi ha de grans scrits en la Bibliotheca de la Sgleya romana, Boades Feyts 72.
|| 2. Conjunt de llibres disposts per a la lectura.
|| 3. Obra que tracta dels llibres propis d’una regió, d’una ciència, etc.
Fon.: bibliutέkə (or., men., eiv.); bibliotέkɛ (occ.); bibliotέka (val.); bibliotέ̞сə (mall.);bibɾiutéka (alg.).
Intens.:—a) Aum.: bibliotecassa, bibliotecota.—b) Dim.: bibliotequeta, bibliotequeua, bibliotecona.
Etim.: pres del llatí bibliothēca (<gr. βιβλιοθήκη), mat. sign.

Per què?

La definició de l’Alcover Moll fa referència a local, conjunt de llibres o obra, però en el meu cas, aquesta paraula evoca vocació, professió i servei. Un mot suggerent, que proporciona amplitud, que lliga amb coneixement i amb preservació. De l’Alcover Moll, avui d’aniversari, m’emporto els termes ‘bibliotecassa’ i ‘bibliotecota’ i la bonica etimologia del mot, que ens lliga a un passat amb el mateix anhel de posteritat que el nostre.

 

Carme Fenoll a la Biblioteca de Palafrugell