Urbanisme tàctic

24.10.2016

La parcel·lació de les diverses branques del coneixement sovint comporta l’oblit que tota praxi, provinent d’un o altre àmbit, té incidència i repercussió en la societat en què es dóna. En aquesta línia, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) rescata una tradició iniciada l’any 1931 i organitza enguany el Congrés d’Arquitectura 2016, un esdeveniment obert i participatiu que lluita per revalorar l’arquitectura com a eina capaç de sintonitzar amb les necessitats socials i donar-hi resposta.

Una acció d'urbanisme tàctic en una superilla de Barcelona

Una acció d’urbanisme tàctic en una superilla de Barcelona

Malgrat les connotacions especulatives que en aquests últims temps l’ha acompanyat, l’urbanisme té com a objectiu millorar l’hàbitat de les persones, com va quedar palès dimecres passat. Sota el nom d’Urbanisme tàctic, el Congrés ha donat veu als responsables de quatre innovadores accions que han estat capaces d’establir una visió estratègica de l’urbanisme i el disseny per tal d’afectar en positiu els espais en què vivim.

Des de les Superilles de la Confederació de Tallers de Projectes d’Arquitectura (CTPA) que aposten per la creació d’un nou espai públic que doni lloc a l’expressió, l’intercanvi, l’oci i la cultura entre veïns de l’eixample Cerdà, fins a l’assistència tècnica especialitzada i personalitzada oferta pels Arquitectes de Capçalera als ciutadans del Raval i el Poblenou. I des de la conscienciació del malbaratament alimentari a través de la realització d’un àpat popular, suculent i sostenible a càrrec d’Assaig General, fins a la rehabilitació de les infraestructures de les Planes per part del projecte Ruta Ringo Rango de l’ETSAV. Aquests quatre projectes comparteixen la clara vocació de canvi i millora del nostre entorn.

Quatre projectes que, al seu torn, comparteixen l’aposta per una arquitectura a peu de carrer, una arquitectura que, més enllà de l’aula universitària o el despatx, s’erigeix com un instrument capaç de penetrar en la realitat oculta rere les façanes. Quatre iniciatives desitjoses d’analitzar la ciutat vinculada a les seves problemàtiques i els seus drets i generadores de preguntes més que de respostes categòriques. Quatre esquemes que s’oposen a la turistificació i la gentrificació i que lluiten contra la deshumanització de l’urbs per mitjà del replantejament del domini i l’espai públic, que aposten pels espais oberts i pugnen per acostar el concepte de sostenibilitat al món terrenal. Quatre programes que conceben el disseny de vida col·lectiva i la revalorització dels vincles d’identitat ciutadana com el component principal de la ciutat. En definitiva, quatre obres que no són sinó un conjunt viu de persones que han decidit aturar-se i replantejar-se la tasca i la direcció de la seva professió, que han pres consciència de la responsabilitat que comporta ser el dibuixant de la ciutat i que, per aquest motiu, han decidit d’entendre l’arquitectura com a servei, tot transformant l’arquitecte en l’activista social que fa del pensament l’acció esdevinguda.

Urbanisme tàctic posa de manifest com a través d’intervencions de petita escala i baix pressupost és possible aconseguir un destacat impacte sobre l’espai públic i la ciutadania. Ara bé, com podem fer d’aquestes renovadores experiències una sòlida realitat? La pràctica ha demostrat que no n’hi ha prou amb un esperit de canvi que, en aquest cas, no falta a uns projectes que comparteixen, segons l’Eva Serrats d’Assaig General, “l’incommensurable indicador de la felicitat, més enllà de la resta d’indicadors econòmics o socials”. Cal també una ciutadania col·laboradora i implicada en la creació de noves alternatives de promoció del teixit social, i per descomptat el suport institucional perquè aquestes idees es facin realitat i entre tots puguem fer de la ciutat un espai comú i positiu. “Hem de ser valents”, diu Amadeu Santacana de la CTPA: “Tenim la possibilitat de transformar una ciutat que és fantàstica i que pot ser encara millor”.

Podeu consultar l’agenda d’activitats al web del Congrés d’arquitectura 2016