Unitats de memòria. Gràcia i el seu arxiu

8.06.2018

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia acull una mostra sobre la importància de l’Arxiu i la documentació que conserva, la qual ens ajuda a comprendre les transformacions del territori de Gràcia i els seus habitants al llarg del temps.

Avui, dijous 7 de juny, a les 18 h, s’ha inaugurat l’exposició “Unitats de memòria. Gràcia i el seu arxiu” a la seu de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia – Biblioteca Jaume Fuster. Es tracta d’una exhibició que pretén explicar el paper clau que desenvolupen els arxius com a promotors de la preservació de la memòria històrica, no tan sols la col·lectiva de tota la ciutat, sinó també la particular de la ciutadania i entitats que hi han donat els seus fons. Així mateix, també es posa èmfasi en les funcions que desenvolupen els arxius i els serveis que ofereixen a la ciutadania, amb la voluntat de mostrar la seva rellevància en el present, tot posant la mirada cap a un futur que comportarà l’adopció d’una nova manera de concebre la producció i conservació de documents.

L’exposició es divideix en quatre àmbits que mostren la “memòria” de l’Arxiu de Gràcia des de diferents vessants: un primer àmbit, dedicat a la “memòria urbana” del territori de Gràcia on, a través de documents i fotografies, es pot comprovar com ha evolucionat amb el pas del temps, tot fent-ne la comparació amb el moment present; un segon àmbit ens narra la història de la societat gracienca des del punt de vista de l’oci i la cultura, tot posant èmfasi en la Festa Major que cada any s’hi celebra, a més de la importància del seu ric teixit associatiu; en el tercer àmbit es posa de manifest la “memòria particular” construïda a partir de les donacions privades que ha rebut l’Arxiu, les quals ajuden a completar el relat històric de Gràcia i els seus habitants; finalment, l’exposició es tanca amb un quart àmbit dedicat a l’actualitat de l’Arxiu i els serveis que posa a disposició de la ciutadania, ja sigui per dur a terme recerques a nivell històric com consultes de documentació administrativa útils per realitzar tràmits i gestions del dia a dia.

“Unitats de memòria. Gràcia i el seu arxiu” és un projecte concebut des de la direcció del sistema municipal d’arxius de l’Ajuntament de Barcelona, comissariat per Xavier Cazeneuve, historiador especialitzat en l’estudi, recerca i divulgació de la història de Barcelona. En el marc de l’exposició, que es podrà visitar des del 8 de juny fins al 15 de juliol, s’ha organitzat una taula rodona titulada “Construïm el passat: història i memòria a Gràcia”, en la qual participaran representants de les principals associacions històriques gracienques per explicar i debatre sobre l’associacionisme al districte. Aquesta activitat es durà a terme el 14 de juny, a les 18 h, a la mateixa seu de l’Arxiu Municipal de Gràcia.