Una mirada transversal als estudis catalans

14.09.2015

La UOC ofereix un màster d’Estudis catalans, amb un enfocament transversal de la cultura, la llengua, la literatura i la societat. El màster universitari d’Estudis catalans: llengua, cultura i societat contemporànies ofereix un enfocament interdisciplinari en l’estudi de la cultura catalana, que va més enllà de l’anàlisi històrica o formal de la llengua i la literatura, i que tot posant en contacte aquestes amb altres formes de producció cultural, dóna compte dels canvis que la cultura i la identitat catalanes experimenten arran dels processos de globalització. Alhora, aquest enfocament connecta l’estudi de la cultura catalana amb els grans debats internacionals en les humanitats i les ciències socials. La novetat principal d’aquesta proposta és precisament l’aposta per la interdisciplinarietat, a més de la vocació d’establir una interlocució amb una societat que està experimentant canvis profunds. Es tracta en definitiva de pensar des de la cultura el país que tenim, per a ajudar a construir el país que s’acosta.

Aquest màster té com a objectiu principal facilitar que l’estudiant aprofundeixi en el coneixement de la societat i la cultura catalanes (llengua, literatura, teatre i dansa, cinema, arts visuals, esport, cultura popular…) des d’una perspectiva crítica i a partir dels enfocaments més innovadors. El màster, que és 100% virtual, ofereix una formació avançada que equipa els estudiants amb competències transferibles i molt valorades en el món laboral: pensament crític, flexibilitat, creativitat i adaptabilitat.

Gràcies als continguts i a les competències adquirides i a un atractiu programa de pràctiques extracurriculars, mitjançant acords amb un ampli ventall d’empreses, institucions i entitats del món de la cultura, arreu del territori, els estudiants podran respondre als nous perfils professionals que actualment tenen demanda. Alguns d’aquest àmbits laborals són el patrimoni cultural i literari, la creació de continguts culturals a les diverses indústries culturals i en els mitjans de comunicació, el turisme cultural, les institucions públiques, la promoció internacional de la llengua i de la cultura catalanes. També ofereix una actualització essencial per als professionals de l’ensenyament, de formació d’adults i ensenyament de la llengua i la cultura, com els lectors de català i els professionals de la planificació lingüística i gestió del multilingüisme, que necessiten entendre les claus d’una societat canviant. El màster també ofereix la possibilitat d’iniciar posteriorment una activitat de recerca interdisciplinària i dóna accés als estudis de doctorat.

Segons l’itinerari triat, els estudiants del màster poden assolir quatre especialitzacions: Llengua i societat, Literatura i arts escèniques, Cultura visual i Cultura i societat. També hi ha una oferta derivada de postgrau de Llengua i societat (30 crèdits) i dues especialitzacions (10 crèdits) de Ciutat, paisatge i cultura i de Llengua catalana i societat contemporànies.

En aquest article sobre l’experiència de tres estudiants del màster hi trobaràs més informació, o pots visitar el nostre tauler de Pinterest, «De què parlem quan parlem d’Estudis Catalans?».

6586_ estudis catalans_imatge nuvol_630x250