Tres, dos, un… dictat en línia!

11.10.2016

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) estrena nova pàgina de dictats en línia. S’hi poden trobar un centenar de dictats nous, que es poden consultar, escriure i autocorregir de manera interactiva des d’ordinadors, mòbils i tauletes. Els materials d’àudio i text es poden descarregar lliurement.

Una màquina d'escriure antiga | Foto: Pixabay

Una màquina d’escriure antiga | Foto: Pixabay

Històries plenes de curiositat, de reflexió, ironia, sorpresa, absurditat o subtilesa formen part d’aquests nous textos que s’han incorporat a la pàgina. Cada dictat és una història sencera, d’un màxim de quinze línies, amb un principi i un final. Els textos han estat elaborats per Mònica Batet i Sònia Moll, escriptores i professores de català per a adults, mentre que els àudios han estat enregistrats per locutors professionals com Montse Lluçà, Sofia Martin, Xavier Martin i Jordi Royo. Es presenten en dos formats: un, que permet escoltar el text d’una tirada, i un altre, que va més lent i que repeteix les frases per donar temps a l’aprenent a escriure el que escolta.

Els textos s’estructuren en quatre nivells (elemental, intermedi, suficiència i superior, d’acord amb els establerts pel Marc europeu comú de referència per a les llengües) i permeten treballar l’ortografia. Els dictats són un complement perfecte per a persones que es formen en llengua catalana de manera autodidacta. Els dictats són un recurs didàctics de primer nivell a disposició del professorat de català i una bona eina per conèixer el nivell d’escriptura i comprensió lectora dels alumnes.

Sobre la nova pàgina de dictats en línia, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha afirmat que “el català, com la majoria de les llengües, té regles d’ortografia que faciliten la lectura dels textos. Dominar-les és un senyal de qualitat en la comunicació escrita i de respecte per qui ens llegeix i per la mateixa llengua que utilitzem. Oferim ara una eina àgil que ens ajudarà a guanyar domini en l’expressió escrita en català”.