S’obre la convocatòria de residències teatrals a la Sala Fènix per a la temporada 2014/15

13.05.2014

La Sala Fènix ha obert la convocatòria de les residències  per a la temporada 2014-2015 amb l’objectiu de recolzar i afavorir la creació teatral de petit format. L’espai permetrà assajar durant 5 setmanes- oferint vint hores d’assaig setmanal- amb una posterior temporada de 4 setmanes, amb assajos els divendres, dissabtes i diumenges. Els projectes han d’enviar-se a teatre@salafenix.com abans del dia 15 de juny 2014.

La residència contempla la cessió d’espai per a assajos durant 5-6 setmanes (20 hores a la setmana, als matins) assajos tècnics, muntatge de llums, disseny integral de publicitat i promoció, assessoria artística, presència en mitjans i difusió durant la temporada. La residència se centra principalment a atorgar a les companyies un espai de creació, on assajar, crear, presentar i provar un nou espectacle, però no contempla ajuda econòmica en metàl·lic per a cap tipus de producció. La Sala Fènix tampoc es farà responsable de la post-producció i/o distribució i venda de l’espectacle una vegada acabada la temporada de 4 setmanes a la sala.

Es tindrà en compte amb especial atenció l’interès cultural i artístic de la idea a desenvolupar, la trajectòria dels participants, els llenguatges escènics no-convencionals i extra-quotidians entorn del teatre-imatge, la planificació de les etapes de treball i la relació de la companyia amb altres institucions o col·lectius de Barcelona.

Hi ha obertes dues residències: La primera amb assajos des del 4 d’Agost al 12 de Setembre (6 setmanes), amb estrena i temporada des del 12 de Setembre al 5 d’Octubre. I la segona amb assajos des del 15 de Setembre al 17 Octubre (5 setmanes) amb estrena i temporada del 17 d’Octubre al 9 de Novembre.

Per sol·licitar la residència 2014/15 les companyies hauran d’enviar un projecte on figurin el nom del projecte i la residència a la qual opten, una sinopsi breu, al costat de la trajectòria de la companyia (tant de l’elenc, com del director i col·laboradors). També hi haurà de figurar una descripció detallada dels objectius artístics, mètodes, línies teatrals, i en definitiva tots els detalls que la companyia consideri necessari. El projecte haurà d’incloure un calendari d’assajos i les etapes de desenvolupament del projecte, juntament amb l’especificació de si es té o es busca alguna font d’ingressos o suports econòmics i patrocinis morals del projecte.

 

Etiquetes: