La crisi fa forat: ‘Finiquito’, la paraula més buscada a l’Optimot

13.01.2015

En un moment o altre, qui més qui menys pot haver tingut algun dubte lingüístic: anàlisi és un terme masculí o femení? El complement directe porta o no preposició a? Per això es va crear l’any 2007 l’Optimot, un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre aquest tipus de qüestions als usuaris de la llengua. L’any 2008 es va engegar el servei d’atenció personalitzada que elaboren fitxes lingüístiques i atenen les consultes.

Optimot | Foto: Gencat

Optimot | Foto: Gencat

L’Optimot, tal com demostra l’informe elaborat per Mariona Ferret “L’Optimot: els dubtes més freqüents i les fonts més consultades”, publicat l’últim número de Llengua i Ús, és un servei cada vegada més utilitzat pels usuaris de la llengua catalana. Al llarg d’aquest 2014 s’han efectuat un total d’11.237.017 cerques automàtiques, una xifra gens menyspreable si es té en compte que l’any 2011 la xifra era de 9.815.691. La incidència del servei d’atenció personalitzada és més baixa i, en comparació amb els anys anteriors l’ús ha baixat lleugerament.

L’Optimot es perfila com un servei destinat a l’usuari que té coneixements mitjans de llengua, no pas un servei per a especialistes. De fet, les persones que més el freqüenten són els destinataris d’aquest servei, ja que els dubtes més freqüents són qüestions ja resoltes per la normativa i relativament fàcils d’assimilar.

Quins són els termes més cercats?

Quins són, però, els dubtes més freqüents que els usuaris busquen al cercador? I quines són les fonts o obres de referència més consultades? Segons les dades que ha publicat la Direcció General de Política Lingüística, les consultes per categories més freqüents cercades pels usuaris el 2014 han estat les de sintaxi (1.706), seguides per les de lèxic (1.518), les de convencions (591), les de morfologia (301) i les d’ortografia (138), entre altres.

El 73% de les cerques que s’han efectuat a l’Optimot han estat relacionades amb els verbs, l’ortografia i l’accentuació, i els castellanismes. Així, per exemple, el verb que més vegades es va buscar l’any 2013 va ser el verb ser (5.743 cerques), son, amb 2.808 cerques, va ser el terme més cercat pel que fa a ortografia i accentuació, mentre que finiquito (3.362 cerques) va ser el castellanisme que més es va cercar al servidor.

En canvi, només el 16,8% de les cerques estan relacionades amb qüestions de lèxic (altura, amb 1.720 cerques), conjuncions (perquè, 3.116 cerques) i preposicions (per a, amb 2.198 cerques). La resta de cerques que s’efectuen a l’Optimot —amb molta menys freqüència que la resta— tenen a veure amb pronoms, adverbis, adjectius, dubtes de gènere i nombre i convencions: el pronom més buscat l’any 2013 va ser què amb 1.458 cerques; l’adverbi més cercat va ser tanmateix (2.465 cerques) mentre que l’adjectiu va ser adient (1.374 cerques). Pel que fa als dubtes de gènere i nombre, anàlisi amb 1.672 cerques va ser el terme més cercat. La convenció més cercada, en canvi, va ser sol·licitud (1.174 cerques).

Quines són les fonts més utilitzades?

Les fonts que més empren els usuaris per aprofundir en la seva sol·licitud de cerca són o bé algun dels dos diccionaris bilingües català-castellà, o bé les fitxes i representen el 65% de les fonts seleccionades. La quarta font més visitada és el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC. Segons Mariona Ferret, “un fet destacable és que la selecció de diccionaris bilingües disminueix el 2013 i augment l’ús de les fitxes de l’Optimot”, del 13,6% el 2012 al 20,1% el 2013.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 Comentaris
  1. AIIIIII que ens patinen els apòstrofs!!! Si l’Homo Fabra escriu “l’incidència”, anem arreglats!! Tants correctors a l’atur, i els que escriuen no en saben…