La tecnologia i el domini del risc

29.04.2019

Com bé deia l’historiador Will Durant, “la civilització existeix per consentiment geològic, subjecte al canvi i sense avisar”. Des de la revolució industrial, l’ésser humà ha innovat en les pràctiques del treball per millorar-ne l’eficiència. Ara, els gossos robot ens rescaten dels terratrèmols, les bombes dipòsit ens salven dels incendis i el giroscopi, utilitzat per l’entrenament d’astronautes, serveix per entrenar els músculs interiors i exteriors per a persones amb discapacitat motora.

Imatge de la neteja de la costa d’Alaska després d’un vesament de petorli el 12 abril 1989

Aquestes són algunes de les mostres que ofereix PERILL! Salvats per la tecnologia, una exposició que es pot visitar fins al 30 de juny al Museu Nacional de la ciència i de la tècnica de Catalunya (MNACTEC). A través d’un viatge per àmbits que posen en perill les nostres vides, la mostra dona a conèixer els avenços tecnològics en la prevenció de riscos. Començant pels Desastres Naturals, (terratrèmols, els huracans, els tsunamis i els volcans), s’inicia amb una capbussada per entendre com s’originen aquests perills a través d’infografies, maquetes, exposicions reals de piroclasts de volcans, exemplars històrics i interactius que, per exemple, detecten els moviments sísmics en temps real a tot el món a més de comptar amb un simulador de terratrèmol.

L’exposició segueix en un segon àmbit, titulat En Flames, on es posa en relleu la importància dels incendis que hi han hagut al llarg de la història, les morts que han ocasionat i com les innovacions obtingudes a través de la tecnologia militar, com ara els avions teledirigits o altres sistemes com la observació d’imatges de reconeixement infraroig, han estat útils per la seva prevenció i eradicació. Un dels aspectes en què es posa èmfasi en aquest apartat és l’origen d’aquest desastre: el Factor Humà, originari d’incendis per males pràctiques o de manera intencionada. Altres elements que ocasionen o augmenten els riscos és la urbanització de les zones forestals, ja que són zones més vulnerables per afrontar les situacions d’incendi, o per l’augment de la temperatura (ocasionat pel canvi climàtic), que és el desencadenant de les onades de calor i, conseqüentment, de molts incendis forestals.

Incendi de California, Estats Units | Foto: © Frans Lanting/Corbis

Continuant amb l’efecte antròpic, la mostra deixa espai als Desastres Industrials ocasionats pel factor humà, entre els quals hi trobem la indústria minera (i la figura del penitent o la reproducció exacte de la Càpsula Fènix 2 utilitzada per al rescat dels miners a Xile l’any 2010). Entre ells també s’expliquen els desastres de Txernòbil, les innovacions com ara el casc de seguretat Angel Helmet o les conseqüències que suposen la inhalació de pols de sílice (Silicosi). Finalment, entre els riscos la mostra també inclou la deslocalització de la mà d’obra, efecte de la globalització en què empreses s’aprofiten de la mà d’obra barata i on, conseqüentment, a l’Àfrica subsahariana o l’Àsia Meridional 44 milions de nens i nenes es troben en una situació d’explotació infantil, on les seves condicions laborals passen inadvertides i sense cap sistema de protecció social.

Per últim, els accidents provocats per Transports són l’últim àmbit d’estudi de perill en què, diàriament, estem sotmesos. L’espectador té la oportunitat de viure la simulació de la volta de campana en un cotxe real i, conseqüentment, entendre per què són tan necessaris el cinturó de seguretat, les senyals de trànsit i la moderació de la velocitat. Dins d’aquest àmbit també s’inclouen els accidents més coneguts en els transports ferroviaris, marítims i aeris amb els seus sistemes de salvament corresponents.

Així doncs, l’exposició, especialment recomanable per a famílies i escoles, ofereix un llarg recorregut històric i present i ens convida a preguntar-nos si la tecnologia és suficient per eradicar tots els perills. Com bé alertava el futuròleg Alvin Toffler, “els nostres poders augmenten amb les innovacions, però els efectes secundaris i els possibles riscos, també”.