Núvol entre els deu digitals catalans amb més audiència activa a Twitter

17.11.2014

Núvol és el digital cultural amb més mencions a Twitter i un dels deu digitals catalans amb més audiència actva a Twitter. Així ho certifica des de fa setmanes l’Índex d’Audiència Activa, que publica cada setmana Sibilare.

Audipencia Activa 1 

Avui dia, podem saber quantes persones llegeixen les nostres notícies, a quina hora ho fan i quant temps dediquen a cadascuna de les nostres seccions. Això ens permet saber quin és el primer impacte de la feina periodística. Però sabem llegir més enllà? Gràcies a les xarxes socials, el procés comunicatiu s’ha allargat, i aquell esquema clàssic d’emissor-receptor s’ha ampliat. Ara, el receptor es pot convertir a la vegada en emissor, i això pot allargar la vida de les notícies i incrementar el ressò dels nostres mitjans.

L’agència de comunicació Sibilare ha posat en marxa un índex d’audiència activa que mesura quants usuaris actius a Twitter tenen els mitjans catalans. Es mesuren els retuits, les mencions, els comentaris, en definitiva, la conversa que és capaç de generar al seu voltant un mitjà. Sibilare publica cada setmana una llista amb els deu mitjans digitals catalans amb més audiència activa a Twitter. Núvol és l’únic mitjà cultural que hi apareix aquesta setmana, acompanyant nou mitjans generalistes.

L’Índex d’Audiència Activa (IAA) és una mesura de l’impacte dels mitjans digitals, complementària a la que ofereix, per exemple, l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). “En concret, l’IAA quantifica el nombre d’usuaris que han compartit i comentat a Twitter els continguts difosos pels mitjans digitals en català, així com el volum d’aquesta activitat. L’anàlisi és exhaustiva -tweet a tweet- i amb una freqüència setmanal, sense límit en el volum de missatges analitzats. Es monitoritzen els principals mitjans digitals en català d’acord amb la classificació de l’OJD”, diu el consultor Bernat Argemí, des del blog de l’agència Sibilare.

Audiència Activa 2

Nombre d’usuaris que només esmenten un mitjà en la seva conversa a Twitter

L’IAA permet obtenir el nombre d’usuaris que han fet retweet a les notícies d’un determinat mitjà digital, o que l’han mencionat en alguna de les seves piulades. També l’audiència activa exclusiva, éa a dir el nombre d’usuaris que només esmenten un determinat mitjà. Una altra variable mesurable és la intensitat de la conversa, és a dir el nombre de retweets i mencions per usuari, per cadascun dels mitjans. Sibilare també ha afinat l’eina per analitzar quins han estat els termes més utilitzats a la conversa generada al voltant de cada mitjà a Twitter i l’estratificació de l’audiència en funció del nombre de seguidors que té cadascun dels usuaris que participen en la conversa de cada mitjà.

Núvol ha estat també un dels deu mitjans que més conversa ha generat a Twitter. I no ho ha fet a base de concursos ni de regalar entrades als seus lectors sinó a partir dels debats que ha anat proposant a la xarxa i de les respostes que ha tingut dels seus seguidors a Twitter. El tercer gràfic mostra l’augment de la conversa que ha propiciat el digital de cultura entre els seus lectors.

Audipencia Activa 3