Nous cursos al CPNL per al 2017

15.12.2016

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) proposa nous cursos de català per millorar les habilitats comunicatives: són cursos especialitzats i sessions informatives d’aspectes concrets per millorar la qualitat de l’expressió oral i escrita, orientats principalment als sectors professionals. La inscripció a la nova oferta de cursos, presencial i en línia, es fa durant el mes de desembre.

Una classe al CPNL | Foto: Noemí Roset

Amb el lema Connecta’t al català, aquests cursos volen servir per reforçar necessitats comunicatives, com iniciar-se en la comprensió i l’expressió oral, adquirir fluïdesa en les converses, ser competent lingüísticament a la feina, millorar l’escriptura en contextos formals, etc. Aquests cursos estan complementats amb activitats de llengua i cultura per practicar la llengua fora de l’aula, i puguin relacionar-se oralment i per escrit amb el seu entorn personal i professional. Per això, el CPNL ofereix també formació especialitzada per a les empreses amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge i l’ús del català en l’entorn laboral, com a eina de competitivitat i valor afegit. L’oferta per al sector empresarial se centra en cursos per millorar l’expressió oral, com “Atenció telefònica”, “Parlar per comunicar”, “Com fer exposicions orals?”, etc., i per millorar l’expressió escrita, com “Articles d’opinió: saber escriure amb arguments”, “Escriure a la xarxa”, etc., i cursos d’“Aplicació de recursos lingüístics a la xarxa”.

Els cursos dels centres de normalització lingüística dels punts d’atenció del CPNL van des dels nivells inicials fins als superiors, en diverses modalitats (presencial, en línia i combinada). Aquests cursos permeten obtenir certificats equivalents als de la Direcció General de Política Lingüística i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

Una oferta flexible

El CPNL cobreixen una franja horària àmplia per arribar a tots els públics i perquè es pugui compatibilitzar la formació amb la feina o els estudis. La durada dels cursos presencials és variada, els cursos generals acostumen a ser de 45 o de 90 hores i l’oferta formativa de continguts concrets o de pràctica d’habilitats és de 6 a 10 hores. Tots els cursos es poden buscar a través del cercador de cursos del web del Consorci.

A més dels cursos presencials, el CPNL ofereix cursos generals en línia a través de la plataforma Parla.cat, mentre que a l’Aula Mestra s’hi troben els cursos especialitzats. També s’ofereixen cursos que combinen la modalitat presencial i en línia.

A més de les activitats pròpies de l’aula, el Consorci ofereix un gran nombre d’activitats culturals per practicar i aprendre llengua fora de l’aula. En aquestes activitats, que organitza o coorganitza amb altres entitats del territori, es fomenta el coneixement de l’entorn i la cohesió social a través de la llengua. Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la DGPL.