‘No amaguis la llengua’, de l’aula a internet

10.07.2015

No és cap novetat l’ús de les TIC en l’aprenentatge de llengües, de fet la xarxa és plena de recursos per aprendre qualsevol idioma que vulguem, inclòs el català. Tanmateix, en el cas de la nostra llengua, els recursos disponibles sovint es troben molt dispersos, en pàgines antiquades, amb poc manteniment i poc agradables d’emprar. En el marc d’una assignatura del grau de Filologia Catalana de la UB, quatre estudiants ens adonàrem d’aquesta mancança a la xarxa i vam engegar un projecte a fi de posar-hi remei: No amaguis la llengua, un web fàcil d’emprar, agradable, rejovenit i enfocat a l’aprenentatge amè del català.

Einstein traient la llengua

Einstein traient la llengua

Per fer-ho possible, ha estat imprescindible la interdisciplinarietat del nostre equip, conformat per cinc joves (quatre estudiants de filologia i un d’enginyeria en telecomunicacions) amb aptituds molt diferents però un mateix interès per la llengua: des del periodisme fins a la física, passant per la traducció, el social management i la informàtica. Volem que No amaguis la llengua mostri la realitat del català en tota la seva complexitat, que no només sigui un web amb exercicis autocorrectius de pronoms febles, i per això és fonamental que els impulsors abastem també uns coneixements tan transversals com puguem.

El nostre principal objectiu és posar a l’abast de l’usuari recursos perquè pugui adquirir una alta competència en català, però que aquest coneixement no es limiti a la llengua estàndard, sinó a totes les variants del català, tant situacionals com geogràfiques. Per aquest motiu, incloem nombrosos materials per aprendre el “català que ara es parla”, mitjançant sèries de televisió catalanes subtitulades, cançons i entrevistes, a més de recursos sobre dialectologia. D’altra banda, incloem també nombrosos materials de gramàtica (tant teòrics com pràctics, a més de diccionaris i gramàtiques de consulta), de fonètica i, en resum, de tot allò que pugui necessitar algú que vulgui aprendre la nostra llengua.

D’altra banda, el web permet l’opció de registrar-se: els usuaris tenen un espai personal i poden enviar-se missatges entre ells; a més, així que la pàgina comenci a créixer (encara estem a les beceroles), crearem fòrums perquè els usuaris puguin exposar temes de conversa col·lectiva. L’objectiu que perseguim amb això és que els usuaris trobin en No amaguis la llengua un espai on no només rebin coneixements lingüístics, sinó que allà mateix puguin també practicar-los amb altres persones d’un nivell similar al seu, ja que això afavorirà no només el domini i la confiança que tinguin en parlar català, sinó que també els serà útil per resoldre dubtes entre ells i, fins i tot, compartir nous recursos a la web. En definitiva, No amaguis la llengua vol ser una comunitat d’aprenentatge de català en línia.