Les fundacions seran més transparents

11.12.2014

La  Coordinadora Catalana de Fundacions dóna exemple. Entra en vigor la llei estatal de Transparència i està pendent d’aprovació la proposició de llei homònima d’àmbit català.

Les fundacions catalanes estan preparades per aplicar a partir d’avui els requisits fixats per la Llei 19/2013, de Transparència, del govern central, que entra en vigor precisament avui dimecres, 10 de desembre, i que tindrà una especial incidència en la gestió de les fundacions.

La Coordinadora Catalana de Fundacions, que reuneix més de cinc-centes d’aquestes entitats sense afany de lucre, està conscienciant i orientant les seves fundacions associades des de fa uns mesos sobre la necessitat d’activar el màxim de mecanismes de transparència de la seva gestió davant els poders públics i la societat a la què serveix.

Amb l’aplicació de la nova normativa, les fundacions que rebin ajuts o subvencions públiques per un valor superior als 100.000 euros l’any, o que aquests superin els 5.000 euros i representin el 40 per cent dels seus ingressos, hauran de fer públics a les seves webs l’organigrama detallat del seus rectors i gestors, la relació de contractes adjudicats per les administracions amb indicació detallada de l’import, objecte i durada; el mateix quant als convenis subscrits amb l’Administració, així com la totalitat de subvencions i ajuts públics percebuts.

Aquesta normativa estatal sobre la transparència coincideix amb la discussió al Parlament de Catalunya de la proposició de llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que precisament va ser objecte d’una compareixença parlamentària on el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, va exposar l’opinió i les inquietuds del sector.

La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys, representa davant les administracions els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cooperació i  la recerca.