El Palau de la Música passa l’examen del CoNCA

4.07.2017

El CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) ha presentat l'”Avaluació estratègica de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música”, un estudi triennal (2013-2016) a petició pròpia que es pot consultar online. L’informe ha estat presentat per Carles Duarte (president del CoNCA) i Mercè Gisbert (secretària del consell) i ha comptat amb la presència de Mariona Carulla (presidenta de la Fundació) i el director general del Palau de la Música, Joan Oller.

Sala de concerts del Palau de la Música Catalana

Ambdues institucions (el CoNCA i la Fundació) concideixen a afirmar que malgrat no ser un organisme públic, el Palau de la Música és un dels equipaments culturals de més rellevància a casa nostra. Com recorda Duarte, malgrat ser una fundació privada, ja des de la seva fundació l’any 1905 (fruit del mecenatge) el projecte està molt vinculat a la ciutadania, amb una àmplia oferta social i cultural.

Segons Oller, la institució, que es troba en ple procés de renovació, ha apostat per dur a terme aquest estudi de forma voluntària. Durant l’acte, Gisbert, membre del CoNCA, ha posat de relleu les diverses fortaleses i febleses de la institució així com una sèrie de recomanacions.

Entre les febleses de la institució s’ha remarcat l’estructura organitzativa, fins ara formada per tres ens: l’Associació Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música Catalana i la mateixa Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana. La recomanació del CoNCA és simplificar i reestructurar els òrgans de gestió de la fundació. Amb la voluntat de reforçar l’eficàcia i la transparència, es preveu que, un cop finalitzin els processos judicials pel cas Palau i hi hagi una sentència definitiva, tindrà lloc una reestructuració definitiva i es dissoldran els diferents òrgans de manera que la institució passarà a mans d’una única auditoria, organitzada en diferents comissions. Segons el CoNCA l’altra prioritat imminent hauria de ser establir un “contracte programa” per tal de garantir l’ús correcte dels fons públics rebuts. Malgrat l’escàndol i l’impacte negatiu que ha tingut el cas Palau, el CoNCA ho veu com una “oportunitat perquè la direcció actual creï un procés de canvis” i aprofundeixi en les reformes integrals de la institució.

Entre les fortaleses del Palau, el CoNCA ha volgut destacar l’autofinançament de la institució, que es nodreix de la fundació privada (tret d’un 12% que prové de fons públics). Tanmateix, la seva funció és comunitària i la seva vocació d’arribar a un ampli públic és evident, ja que els seus projectes de caire social i pedagògic són d’una gran diversitat, ja siguin propis o externs (entre els quals destaquen el projecte Clavé XXI o la participació a la xarxa Apropa Cultura). El CoNCA ha posat de relleu, també, la programació pròpia del Palau, heterogènia i que té en compte el talent jove i diverses disciplines artístiques. Tanmateix, destaca la carència d’autors catalans en les programacions i la necessitat de treballar en xarxa amb altres organitzacions com l’Auditori o el Liceu per tal de millorar l’oferta musical o recomana reforçar les col·laboracions amb escoles de música i entitats del tercer sector a fi de potenciar nous públics i generar nous continguts. Per tal d’atendre plenament la vocació social del Palau, el CoNCA recomana a la institució una revisió del sistema d’abonaments i venda d’entrades per fer més accessible l’oferta musical.

En general, la valoració de l’informe del CoNCA  és positiva i la fundació es compromet a implementar les recomanacions del consell, algunes de les quals ja s’estan duent a terme. Oller i Carulla aplaudeixen l’estudi, que, segons el director general, és una prova fefaent de la nova etapa del Palau de la Música, una nova etapa “l’element vertebredor de la qual és la transparència”.