L’art com a eina social

24.12.2014

L’Obra Social “la Caixa” destina més de 200.000 euros a 18 projectes catalans d’artistes que posen les seves eines de treball en mans de col·lectius vulnerables. Prop de 6.000 persones en situació de vulnerabilitat tindran l’oportunitat d’expressar-se a través de la fotografia, el vídeo, les arts plàstiques, el teatre i la dansa, entre d’altres.

Nens de barriades projecte artístic OS la Caixa

Nens de barriades projecte artístic OS la Caixa

L’Obra Social “la Caixa” ha destinat 240.939 euros a 18 projectes impulsats per artistes o entitats culturals de Catalunya (concretament províncies de Barcelona i Lleida) que apropen la cultura i fomenten l’expressió artística a persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes ajudes formen part de la convocatòria d’Art per a la Millora Social 2014 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que convoca anualment l’Obra Social “la Caixa”.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és oferir suport a entitats i a artistes plàstics, músics, actors, ballarins i escriptors que posen les seves eines de treball en mans de persones que presenten problemàtiques socials o algun tipus de discapacitat intel·lectual o física. A través d’aquests projectes es donarà l’oportunitat de millorar personalment i socialment a persones que pertanyen a col·lectius de dones amb dificultats socials, joves en risc d’exclusió social, persones amb discapacitat intel·lectual o física, persones amb malalties mentals, persones internes, menors en situació de vulnerabilitat, persones immigrants i habitants de barris desfavorits. Com és l’exemple de la iniciativa “The Self-Portrait Experience” que mitjançant autoretrats pretén involucrar als reclusos del Centre Penitenciari Quatre Camins dins del procés creatiu transformant les seves emocions en obres d’art fotogràfic. Una altra mostra és el cas de la iniciativa “Pablo Persico” que volen aconseguir que 80 nens, nenes i joves del sector més desfavorit del barri del Carmel participin en el procés d’aprenentatge i creació musical-artística conjuntament amb músics i artistes professionals.

La voluntat principal és que aquestes persones puguin tenir les mateixes oportunitats d’accés i participació a l’art i la cultura que la resta de la societat i, a la vegada, que puguin viure un procés de transformació personal i social en el qual adquireixin autoestima i autoconfiança; descobreixin les seves habilitats i els seus talents i els posin al servei de la societat, i adquireixin més capacitat de comunicació relació i cooperació entre les persones, en una comunitat o grup social determinat. En definitiva, els projectes seleccionats en la convocatòria d’Art per a la Millora Social evidencien que l’art pot contribuir a l’apoderament d’aquestes persones.

En tots els projectes s’ha tingut en compte d’una manera especial que compleixin tres objectius: el foment del desenvolupament personal mitjançant la implicació en el procés creatiu de les persones a les quals va dirigit; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència que promouen valors com la interculturalitat i la tolerància i que poden ajudar a resoldre situacions de marginalitat; i la regeneració social de caràcter comunitari per mitjà d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials, al reforç de conceptes com la identitat i l’autoconfiança, i també a la millora de les capacitats organitzatives, de cooperació i d’autogestió d’una comunitat.

Etiquetes: