La llengua del cap i el cor… i per a tothom

30.05.2019

Som d’on naixem però també d’on vivim, i és difícil establir vincles amb un territori i amb la seva gent sense una llengua comuna. És per això que les nostres institucions fa anys que treballen en la tasca d’oferir recursos per a l’aprenentatge del català a totes aquelles persones nouvingudes al país, sigui des del sistema educatiu o des de cursos inicials per a adults. Això no obstant, les realitats d’aquests col·lectius son diverses, i cal adaptar la metodologia d’ensenyança a cada casuística. És per aquest motiu que el Consorci de Normalització Lingüística, juntament amb la Direcció General de Política Lingüística, han elaborat Ep! Escolta i Parla, un nou curs oral i català destinat a persones no alfabetitzades.

Acte de presentació d’Ep! Escolta i Parla

“La no alfabetització d’una persona és una qüestió social i, per tant, ha de ser social la seva solució”, va afirmar la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, a la presentació d’Ep! Escolta i Parla a la Filmoteca de Catalunya. Així doncs, aquest nou programa lingüístic posa el seu focus en fer assequible l’aprenentatge del català a aquelles persones que no estan alfabetitzades, tenen dificultats amb la llengua escrita com a base per a l’aprenentatge, o bé coneixen només alfabets diferents del llatí. Per tant, no es tracta d’una classe de conversa, sinó que, a partir de recursos d’àudio, vídeo i imatge que reflecteixen situacions quotidianes, es pretén facilitar a l’estudiant la fixació d’estructures i conceptes lingüístics. L’objectiu és finalitzar l’Ep! amb un nivell de fluïdesa oral equiparable al nivell bàsic de català (A2).

Des d’una clara filosofia inclusiva, a l’acte de presentació del programa es va posar especial èmfasi en la Catalunya diversa, on conviuen vora 300 llengües diferents. Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, va remarcar que l’objectiu del programa no és l’homogeneïtat lingüística, ja que “les llengües no son excloents ni incompatibles”. L’objectiu és fer accessible un català que no és un “circuit tancat”, sinó la llengua vehicular entre territori i gent que l’habita. Així doncs, s’ha treballat en una metodologia que dona importància al valor afectiu de la llengua. Si, com deia Franquesa, un idioma és “cap i cor”, aquest curs es basa en “l’emoció per aconseguir que els alumnes adquireixin el valor instrumental de la llengua”. Ho fa, com hem dit, amb la representació de situacions quotidianes, així com donant protagonisme a les llengües i cultures d’origen dels estudiants. Establint un lligam emocional amb la llengua i posant al centre la interacció, es pretén desinhibir l’alumne perquè parli el català amb seguretat fora de l’aula.

Emoció, quotidianitat i oralitat, doncs, son els eixos transversals de l’Ep!. Amb un enfocament que Franquesa defineix com “dinàmic, visual i musical”, un equip d’experts en l’ensenyament de la llengua a adults ha desenvolupat set personatges de ficció, que busquen ser un reflex dels alumnes, i que els acompanyen al llarg del curs. El material audiovisual (encara en construcció) és obert i accessible per a tothom.

El 2020, aquest curs passarà a formar part de l’oferta formativa general dels 22 centres del Consorci per a la Normalització Lingüística. Fins al moment ja s’ha pilotat als centres de normalització lingüística de Barcelona; l’Heura de Santa Coloma de Gramenet; Girona; Vallès Oriental; Montserrat, i Alt Penedès i el Garraf n’han fet el pilotatge dels dos primers mòduls.