La intervenció del pressupost bloqueja la cultura

23.09.2017

El Departament de Cultura ha realitzat una valoració global de les actuacions que no podrà realitzar en compliment de l’ordre del Govern de l’Estat del 20 de setembre, per la qual es va declarar la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Generalitat de Catalunya. Entre la trentena d’accions que el Departament de Cultura no podrà tirar endavant destaquen la restauració de la Seu Vella de Lleida, valorada en 830.000 euros; l’adquisició de fotografies del fons documental Cabanes en el marc del Pla Nacional de Fotografia, per un import de 297.000 euros; la compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, a la qual es preveia destinar 101.000 euros, o l’organització d’exposicions itinerants, també d’arts visuals, en equipaments municipals.

 

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha qualificat la mesura de l’Estat d'”atemptat que afecta tots els ciutadans de Catalunya”. “Són més d’una trentena d’activitats d’importància cabdal que s’haguessin desenvolupat amb normalitat entre octubre i desembre d’aquest any”, ha lamentat.

L’ordre també afecta activitats de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), com les realitzades en el marc del Festival de Poesia de Sant Cugat, valorades en 35.000 euros, o per a commemorar el 80è aniversari de la creació de la Institució, per un import total de 27.000 euros.

En l’àmbit de les biblioteques, la disposició  de l’Estat fa que quedin automàticament intervinguts tots els saldos positius dels quals disposava el Servei de Biblioteques per tal de dur a terme les funcions de suport a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC). Aquest fet impedeix executar la majoria d’activitats i projectes pendents previstos d’aquí a final d’any. No es podran realitzar les activitats pendents de foment de la lectura, jornades professionals, treballs tècnics preliminars del catàleg i carnet únic de Catalunya, entre d’altres. En aquest sentit, el conseller Puig ha apuntat que “en països civilitzats aquesta mesura vol dir atemptar contra la llibertat d’accés al saber i a la informació” i ha assenyalat que “si es deixen de destinar recursos a les biblioteques, segurament es busca que no es llegeixin llibres”. L’ordre de l’Estat afecta també projectes de digitalització de la Biblioteca de Catalunya, com els projectes ARCA i COFRE, valorats en 102.000 euros.

L’ordre del govern de l’Estat també afecta diverses actuacions de foment de la llengua catalana, així accions de consolidació de jaciments arqueològics d’arreu del territori, valorades en un total de 49.000 euros.

El foment de la llengua catalana en entredit

El compliment de l’ordre del Govern de l’Estat per la qual es va declarar la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Generalitat de Catalunya afecta també diverses mesures en l’àmbit de la política lingüística, segons la valoració que ha dut a terme el Departament de Cultura.

L’ordre afecta diverses actuacions de foment de la llengua, com les accions per donar suport al cinema en català. En aquest sentit, veuen afectats els seus recursos l’ampliació de la convocatòria de subvencions per al doblatge i a la subtitulació de llargmetratges d’estrenes en català, així com la campanya de promoció del CINC, cicle de cinema infantil.

La mesura afecta accions de promoció del català, com ara campanyes de difusió de l’Optimot, de cursos de català o de sensibilització a la població de no catalanoparlants, valorades en 193.000 euros. A més, es veuen afectades partides relacionades amb les proves, els certificats i els materials d’aprenentatge de català, així com subvencions a entitats i institucions com Linguapax o la Universitat Catalana d’Estiu.

La mesura del govern de l’Estat comporta, també, comptar amb menys recursos per realitzar actuacions per al foment de la llengua occitana relacionades, per exemple, amb la Mostra de Cinema Occitan o el guardó del Premi Robèrt Lafont, així com per a la promoció de la llengua de signes catalana.

Globalment, l’ordre del govern de l’Estat afecta una trentena d’accions que el Departament de Cultura tenia previstes aquest 2017 i que ara resten pendents d’execució.