La Diputació de Barcelona digitalitza 89 arxius municipals

17.02.2017

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona ha començat els treballs de digitalització de les actes municipals de 89 ajuntaments de la demarcació. Es tracta de la xifra més alta assolida fins ara pel volum de documents i pel nombre de municipis.

La setmana passada, Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, publicava un article a Núvol en què posava sobre la taula un debat necessari: la digitalització. Soler afirmava que els arxius històrics s’han hagut de fer càrrec en els últims anys d’una transformació digital ineludible. “Digitalitzar és una paraula utilitzada arreu. Digitalitzar, diuen, és una cosa bona. Ara bé perquè sigui bona, la digitalització no ha de ser només un procés de conversió a format digital dels documents que tenim en format analògic, no ha de ser un canvi de suport i prou. De res serveix tenir grans volums de documents en format digital si no es disposa d’una estratègia de gestió”.

Amb aquesta iniciativa, 79 municipis podran digitalitzar la seva documentació gràcies al suport del programa de manteniment dels arxius municipals que assumeixen figures com la de l’arxiver itinerant, que assegura el manteniment dels arxius municipals per a poblacions de fins a 10.000 habitants que no tenen responsable tècnic. Així, poblacions com Alpens, Calldetenes, l’Esquirol, les Masies de Voltregà, Oristà, Rupit, Santa Eulàlia de Riuprimer de la comarca d’Osona, Santa Maria d’Oló, Collsuspina i l’Estany, de la comarca del Moianès, i Figaró-Montmany, del Vallès Oriental.

L’arxiver itinerant

L’arxiver itinerant, de la qual havíem parlat en aquest article, es va crear el 1992 amb l’objectiu d’oferir un servei als ajuntaments que tenien menys de 10.000 habitants i que, per llei, no disposaven d’arxiver, tot i tenir arxiu. És una figura força original a Catalunya, per bé que té tradició a França, perquè només l’ofereix la Diputació de Barcelona dins de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM). Des de la seva creació fins ara, les seves funcions han anat variant i, si bé al principi la seva feina consistia a organitzar i classificar els arxius abandonats dels consistoris, actualment treballa de manera virtual i, alhora, presencial per mantenir l’organització documental de cadascun dels ajuntaments que té assignats.

Actes digitalitzades

Entre els diversos documents que es digitalitzaran hi ha les actes dels plens dels ajuntaments, una font d’informació essencial en relació amb la vida política, econòmica i social dels municipis. En aquests documents s’hi recull la data i hora d’inici de la sessió, les matèries que s’han debatut, els assistents, els vots emesos i els acords adoptats.

La digitalització d’actes municipals que s’ha dut a terme és la més important tant pel volum d’actes a digitalitzar com pel nombre de municipis: en total, hi participen 79 ajuntaments del Programa de Manteniment amb un total de 568.000 cares a digitalitzar i deu ajuntaments de la Central de Serveis Tècnics amb un total de 98.000 cares.