La cultura viva a debat

23.01.2018

Aquesta setmana marcarà un punt d’inflexió en la política cultural de Barcelona. Dimecres Joan Subirats presenta davant la premsa les línies que definiran la nova direcció de l’ICUB. I divendres ho farà per tothom qui vulgui escoltar-lo dins les jornades de Cultura Viva, que se celebraran els dies 25 i 26 de gener a El Borsí.

Al llarg de les jornades es debatrà sobre al voltant de diversos eixos: les noves economies de la cultura, la innovació ciutadana, la democràcia i la gestió comunitària. “Un dels objectius de les jornades és mapejar els espais de gestió comunitària de Barcelona”, diu Daniel Granados, impuslor de Cultura Viva. “Explorar quines eines o itineraris tenim per implementar protocols de gestió comunitària, generar eines per fer una política pública que fomenti la participació”. També s’hi explorarà les possibilitats de la cultura cooperativa. S’hi abordaran qüestions com l’estat del cooperativisme en la cultura o si és possible repensar els projectes culturals des del cooperativisme. Hi haurà un espai per reflexionar sobre les noves economies de la cultura, i aquí les preguntes són: quines polítiques públiques podem impulsar per fomentar la cultura digital, l’accés i la circulació de continguts?

La idea de Cultura Viva va començar el 2016 amb la voluntat de reflexionar sobre politiques culturals. “Ens vam proposar de pensar la politica com a bé comú, entenent que allò públic no és només competència de l’administració sinó que també ha d’incloure totes aquelles entitats que treballen amb objectius públics, pensant en la participació i el retorn social”, diu Granados. Aquest espai de reflexió i debat ha propiciat també projectes concrets que han permès posar en pràctica els valors de la coproducció i codisseny propis de la gestió comunitària i la cooperació.

Un d’ells ha estat la xarxa de comunitats de memòria. “Definim comunitat de memòria a un grup de persones que produeix relats i representacions sobre fets del passat i s’organitza per tal de mantenir viva i compartir aquesta memòria amb el conjunt de la ciutadania”, diu Granados. Un dels fruits que ha donat aquest projecte és la celebració de la diada de la rumba catalana, que es va celebrar el cap de setmana passat al Raval. “La rumba és una creació col·lectiva”, diu Granados, i un exemple de com construïm la memòria col·lectiva.

Un altre projecte és la xarxa de ràdios comunitàries, que ha treballat per mapejar i reconèixer el teixit d’emissions radiofòniques, des de Scanner FM fins a Ràdio Pica, cadascuna de les quals representa una comunitat. I tot amb la voluntat de fer una ràdio nova, que disposarà ben aviat d’un centre de recursos amb un estudi de gravació a la Fabra i Coats.

Un altre projecte se centra en la música al carrer. “El projecte es va posar en marxa a Ciutat Vella, amb la voluntat generar espais per als músics de carrer”, diu Granados. “Ara hem plantejat una nova normativa per passar aquest projecte de Ciutat Vella a una escala de ciutat. Farem un nou mapa per a músics de carrer que comptarà amb la col·laboració de músics i arquitectes de ciutat”.

Enguany les Jornades Cultura Viva es presenten com un espai de treball i reflexió conjunta, un punt de trobada i posada en comú de les recerques i els projectes que s’estan duent a terme en el si de Cultura Viva. Unes jornades que proporcionaran una panoràmica de totes les línies de treball iniciades i un aprofundiment a partir dels grups de treball proposats. Hi haurà debats, tallers al llarg de dos dies intensos. Us hi podeu inscriure aquí.

Al llarg de les jornades es debatrà sobre al voltant de diversos eixos: les noves economies de la cultura, la innovació ciutadana, la democràcia, la gestió comunitària i la diversitat. “Un dels objectius de les jornades és mapejar els espais de gestió comuitària de Barcelona”, diu Granados. “Explorar quines eines o itineraris tenim per implementar protocols de gestió comunitària, generar eines per fer una política pública que fomenti la participació”. També s’hi explorarà les possibilitats de la cultura cooperativa. Quin és l’estat del cooperativisme en la cultura? És possible repensar els projectes culturals des del cooperativisme? Hi haurà un espai per reflexionar sobre les noves economies de la cultura, i aquí les preguntes són: quines polítiques públiques podem impulsar per fomentar la cultura digital, l’accés i la circulació de continguts?

La idea de Cultura Viva comença el 2016 amb la voluntat de reflexionar sobre politiques culturals. “Ens vam proposar de pensar la politica com a bé comú, entenent que allò públic no és només competència de l’administració sinó que també ha d’incloure totes aquelles entitats que treballen amb objectius públics, pensant en la participació i el retorn social”, diu Daniel Granados. Aquest espai de reflexió i debat ha propiciat també projectes concrets en els quals es poguessin posar en pràctica els valors de la coproducció i codisseny propis de la gestió comunitària i la cooperació.

Un d’ells ha estat la xarxa de comunitats de memòria. “Definim comunitat de memòria com a un grup de persones que produeix relats i representacions sobre fets del passat i s’organitza per tal de mantenir viva i compartir aquesta memòria amb el conjunt de la ciutadania”, diu Granados.

Un altre projecte és la xarxa de ràdios comunitàries, que ha treballat per mapejar i reconèixer el teixit d’emissions radiofòniques, des de Scanner FM fins a Ràdio Pica, cadascuna de les quals representa una comunitat. I tot amb la voluntat de fer una radio nova, que disposarà d’un centre de recursos i un estudi de gravació a la Fabra i Coats.

Un tercer projecte se centra en la música al carrer. “El projecte es va posar en marxa a Ciutat Vella, amb la voluntat generar espais per als músics de carrer”, diu Granados. “Ara hem plantejat una nova normativa per passar aquest projecte de Ciutat Vella a una escala de ciutat. Farem un nou mapa per a músics de carrer que comptarà amb la col·laboració de músics i arquitectes.

Enguany les Jornades Cultura Viva es presenten com un espai de treball i reflexió conjunta, un punt de trobada i posada en comú de les recerques i els projectes que s’estan duent a terme en el si de Cultura Viva. Unes jornades que proporcionaran una panoràmica de totes les línies de treball iniciades i un aprofundiment a partir dels grups de treball proposats. Hi haurà tallers, debats i ponències al llarg de dos dies. Us hi podeu inscriure aquí.