Jorge Nava, artista incipient a l’Obertura City +

12.03.2019

Els seus gestos vius denoten la flama latent de la joventut. En Jorge parla animat, amb una dosi mesurada d’intel.ligència i humilitat. Nascut a Santander el 1990, de pares Bolivians, rep la formació bàsica musical a La Paz, de mans d’Irina Efanova, figura cabdal en la seva actitud d’amor vers la música. Posteriorment, cursarà el Grau Superior al Conservatori del Liceu amb Stanislav Pochekin, que completarà amb un máster al Royal College de Londres. 

Una imatge de Jorge Nava. Joventuts Musicals Ciutadella

L’honestedat és la meva fita musical com a artista“, afirma, convençut que l’excés de llibertat en la interpretació malmeten l’esperit de l’obra: “No cal afegir gaire manierismes, tan sols trobar el punt mig entre servir a les intencions del compositor amb la teva manera d’entendre l’obra“. Ha participat en varis concursos de renom internacional, el Premi Iturbi a València o el Maria Canals de Barcelona en el què va quedar semifinalista al 2016. Mentre triomfa amb els seus concerts en la gira Clásicos en ruta de l’AIE,  té en ment gravar les tres últimes sonates de Beethoven el 2020 i en un futur crear una productora audiovisual: “Crec que hauria de ser un músic qui gravés visualment un  concert. L’art potser està perdent una part important divulgativa. Cal educar al públic per portar-lo als concerts i que la música arribi a tothom“. Teniu l’oportunitat d’escoltar aquest gran artista incipient, el dia 15 de març  al Centre Cultural Pere Pruna, dins el marc de l’Obertura City+.