Jaume Reus o el crit emergent de l’Arts Santa Mònica

15.12.2014

Divendres es va presentar a la premsa el nou director de l’Arts Santa Mònica, el mallorquí Jaume Reus, que ha guanyat el concurs públic convocat per ocupar la vacant que va deixar fa dos anys Vicenç Altaió. Reus va presentar el seu programa acompanyat per Jordi Sellas, director general, i per l’equip que aquests darrers mesos ha anat vestint l’activitat del centre, Conxita Oliver, Manel Guerrero, Cinta Massip, Neus Purtí i companyia.

Kim Manresa fotografia Jaume Reus a l'entrada del Santa Mònica

Kim Manresa fotografia Jaume Reus a l’entrada del Santa Mònica

 

Reus va començar delimitant l’àmbit d’actuació del Santa Mònica, que ha de ser receptiu primer al tot el que passa al barri on s’ubica, el Raval, després Barcelona i per extensió el país i tot el domini lingüístic català. Aquesta voluntat d’irradiar tot el territori per traçar compicitats no és casual. Reus és mallorquí, i a banda de la seva dedicació a la docència universitària, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i també a l’Espai Mallorca de Barcelona.

El nou projecte de l’Arts Santa Mònica es pot resumir a partir de paraules clau:

Mediació cultural.

L’Arts Santa Mònica ha de ser un sensor, atent a la creativitat, que detecti el talent existent i el connecti amb el públic. Més que impulsar i programar exposicions de factura pròpia, cal acollir projectes, connectar propostes i integrar-les amb una visió transversal i interdisciplinar. En aquest sentit, Reus vol evitar el perills de la sobreinstitucionalització. “No volem fagocitar coses que el teixit cultural ja ens dóna”.

A-disciplinarietat.

Reus concep el Centre de la Creativitat com una cuina que cal obrir a una visió transversal i interdisciplinar. Cal fer una aposta per les narratives transmèdia, que permeten articular un mateix relat des de plataformes i visions diferents. Aquesta aposta per la diversificació especialitzada es traduiria, per exemple, en encarregar un tema a creadors de sentors diferents perquè treballessin junts, com si fossin en un laboratori.

Laboratori.

Cercar el talent arreu, sortir a buscar col·laboracions en lloc d’esperar passivament la recepció de propostes. L’Arts Santa Mònica ha de ser un espai d’expermentació i de risc, obert a la prova-i-error. Reus constata que a Barcelona hi ha fins a 40 fàbriques de creació (només 11 de les quals són de titularitat pública) que generen 300 projectes anuals. L’Arts Santa Mònica ha d’estar atent i ser altaveu d’aquestes fàbriques, que poden aportar talent, creativitat i internacionalitat. No es tracta d’institucionalitzar-les ni xuclar-les sinó connectar el millor del que ja hi ha.

Aula.

L’Arts Santa Mònica s’imposa també el deure d’atendre públics complicats, com ara els joves nadius digitals. Acollir cursos, crear un espai obert a la participació. L’apoderament de la ciutadania passa per integrar projectes de crowdsourcing, que permetin construir de baix a dalt, i per la mutualització de competències.

Residència digital.

Reus aposta tant per residències presencials com per residències virtuals. Cal establir sinergies amb la xarxa interurbana de cultura, obrir l’activitat a estratègies de pol·linització creuada. El Centre de Creativitat ha de ser editor de continguts digitals que serveixin al bé comú i potenciar la connexió i el treball en xaxa amb altres agents, com ara els centres cívics, el Raval Cultural o els altres museus, de Barcelona i de tot el domini lingüísitic.

SoLoMo o l’acessibilitat:

Paraula construïda amb la primera síl·laba dels termes Social-Local-Mòbil. La mobilitat ha alterat radicalment el nostre consum cultural. La majoria de recerques que es fan via mòbil són locals i permeten socialitzar experiències. L’accessibilitat de l’Arts Santa Mònica es comunicarà també en aquest nou camp, que inclou la interacció amb l’usuari mitjançant les apps.

 

Jaume Reus, nou director de l'Arts Santa Mònica-Centre de Creativitat

Jaume Reus, nou director de l’Arts Santa Mònica-Centre de Creativitat

Pressupost de continuïtat

El Santa Mònica haurà de fer un esforç de comunicació per connectar amb la seva comunitat artística i el públic, si és que comunitat i públic són en aquest cas dues categories diferents, en un moment en què la cultura digital obre als ciutadans la possibilitat de superar la condició de mers consumidors per convertir-se en productors de continguts.

Reus arriba amb un projecte ambiciós, que posarà en marxa oficialment a partir del mes de gener, tot i que ja ha establert una roda de contactes amb gent del sector. Si s’aproven uns pressupostos de continuïtat, el centre comptarà amb dos milions d’euros per gestionar tota la seva activitat.

El Centre d’Arts Santa Mònica ha passat a dir-se Arts Santa Mònica, Centre de la Creativitat, però l’eficiència del hashtag n’ha reduït el logo a una sola paraula, SANTAMÒNICA, que se’ns presenta visualment com un crit emergent.