It’s time. Música i dansa en una creació conjunta

27.10.2017

It’s time presenta la seva estrena nacional i ho fa com a projecte inaugural de la programació d’Escenes i Sampler Sèries a L’Auditori, que promou la creació interdisciplinària en el cas d’Escenes i impulsa la música de nova creació en el cicle Sampler Sèries; aquesta vegada els dos programes es troben en una mateixa producció.

Dos artistes locals, Albert Quesada i Octavi Rumbau, formats a l’estranger i de gran reconeixement internacional, inicien un treball conjunt per encàrrec de L’Auditori, que tindrem l’oportunitat de veure els dies 27, 28 i 29 d’octubre. It’s time és el resultat d’anys de creació i investigació entre dos mons que acostumen a treballar de manera independent. Albert Quesada, Federica Porello i Zoltán Vakulya de la part de dansa, Octavi Rumbau com a compositor i el trio Funktion i Miquel Bernat a la percussió, inicien un procés de creació conjunta, que obliga als artistes a obrir la mirada, més enllà del seu univers habitual.

Quesada i Rumbau comparteixen una manera d’entendre la construcció de les seves obres, que es preocupa no tant per la forma sinó per la manera com es genera aquesta forma; és per això que parlen d’un llenguatge abstracte en tant que no és figuratiu, però el seu llenguatge és, al cap i a la fi, encara que abstracte, físic i concret, tan físic com el so i el moviment, tan concret com el gest que no existeix sinó ara i aquí. D’aquesta manera, coreògraf i compositor parteixen d’una pregunta sobre el temps i topen amb contradiccions i coincidències quan posen en comú la manera com el gestionen i manipulen des de la música i des de la dansa. El temps del qual parlen però, no és el dels rellotges, sinó un ritme que s’interromp, que progressa i que torna enrere, que es superposa amb altres ritmes i que, a més, es confegeix en l’espai. Aquesta relació inevitable entre espai i temps és la que ja trobàvem en Beckett, en el qual el temps no existeix com quelcom extern que preexisteix l’obra, sinó que es construeix en el seu esdevenir.

It’s time és una obra representativa de les noves creacions, que posa en evidència la caducitat dels paràmetres tradicionals des dels quals analitzar les construccions estètiques. Aquests paràmetres s’han quedat petits per a la percepció contemporània del món basada en la simultaneïtat i la multidireccionalitat. Tant en Albert Quesada com en Octavi Rumbau hi ha una voluntat de joc i de recerca constant que els han permès emprendre aquest projecte junts, que «ha estat un dels més complexos de la meva carrera» confessa Rumbau.

D’aquesta manera, s’obre un ampli calendari que aposta per la unió de disciplines dispars amb espectacles com A vore, Revisiting Jesus Christ Superstar i Folk, on música i dansa ja no treballen en paral·lel sinó que neixen al mateix temps d’un feedback constant. Amb el cicle Sampler Sèries, L’Auditori desdibuixa la idea convencional que tenim dels concerts: ara la música també la podem mirar, i la dansa escoltar. Música i dansa ja no s’entenen de manera separada.