Impulsos per a l’educació en el lleure

14.02.2019

A Catalunya actualment existeixen unes 800 entitats que cada any ofereixen oportunitats i programes educatius i pedagògics a més de 50.000 infants i joves. En aquest context, la Fundació Carulla convoca aquest 2019 una nova edició dels Premis d’Educació en el Lleure. Amb aquesta iniciativa volen, de nou, reconèixer la importància i el valor de la tasca educativa i transformadora que realitzen les entitats de lleure i impulsar-ne els projectes.

Són molts els joves, i no tan joves, que dediquen dissabtes i moltes més hores en la preparació i realització d’activitats pels infants dels centres on treballen de forma voluntària. Així ho expressa Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla: “Esplais, agrupaments, caus, casals, ludoteques, tenen un paper clau en l’educació per a la transformació social. Ensenyen des del diàleg i l’experimentació, participen i s’integren en els barris i comunitats, treballen valors com la justícia, la igualtat o la cohesió social, juguen, canten, estimen la natura, fomenten l’esperit crític. I ho fan tot amb passió i en la majoria de casos des del voluntariat”.

L’educació no formal s’ha anat convertit en una part essencial per a la formació integral dels joves: l’educació en el lleure pretén arribar a tot allò que no aconsegueix el currículum acadèmic o l’educació informal. Tot es prepara a partir d’uns objectius pedagògics que pretenen ensenyar a través de les vivències i no només de les paraules.

Premis d’Estímul a projectes

La Fundació atorgarà tres premis dedicats a potenciar projectes d’accions concretes que ajudin a construir una societat més oberta, cohesionada i generadora d’oportunitats. Així, tots aquells projectes que aspirin a guanyar un dels tres premis haurà de complir certs requisits: donar resposta a una necessitat del barri o comunitat al qual es dirigeix, situar l’infant o jove al centre de l’aprenentatge, assegurar el compromís dels agents educatius implicats i fomentar la participació del territori.

Els guanyadors rebran una dotació econòmica de fins a 2.000€, calculada a partir del pressupost presentat, que anirà destinada en la seva totalitat al projecte en qüestió. A més, se’ls proporcionarà la mentoria d’una persona experta en l’àmbit necessari que assessorarà el líder del projecte al llarg de tot el curs acadèmic.

Al llarg de tots els anys que fa que es concedeixen els premis, els guanyadors han mostrat sempre perfil i propostes diferents però amb un mateix objectiu: construir una societat millor, educar en valor i generar oportunitats de futur. Així es poden veure exemples als guanyadors de la darrera edició: una plataforma de diàleg respecte a la immigració i el racisme per mitjà de la creació audiovisual dels mateixos joves; unes colònies sense cap tipus de cobertura per redescobrir els valors invisibilitzats per les tecnologies o una pel·lícula documental protagonitzada per joves del Raval explicant històries invisibles de la nostra societat.

Premi Trajectòria

Aquest premi s’atorgarà a alguna de les entitats destacades en l’Educació del Lleure. L’educació en el lleure té una llarga tradició a Catalunya. Ha evolucionat pel que fa a metodologia, i s’ha anat adaptant a cadascuna de les societats amb les quals l’ha tocat conviure. Però, malgrat els diferents contexts, l’objectiu sempre ha estat educar els joves en valors i transformar la societat a través de les noves generacions.

Així, aquest premi proporcionarà un ajut de 4.000€ a l’entitat guanyadora per assegurar que puguin seguir tirant endavant els seus projectes. Cada membre del jurat de la Fundació Carulla presentarà dues candidatures i serà la Direcció General de Joventut qui decidirà quina entitat s’emportarà el premi definitivament.

El termini de presentació de propostes tanca el 29 de març a les 24 h, encara que no és necessari presentar candidatura per al Premi Trajectòria. Per conèixer més informació sobre els criteris, la documentació i el formulari per presentar-se com a candidat a algun dels premis i els drets i deures dels participants, ho trobareu tot aquí.