Girona del 1519 al 1599. Un segle d’or?

5.07.2017

La Girona de principis del segle XVI era una ciutat en reconstrucció que es refeia de les calamitats de l’època medieval. Gran part del segle es va caracteritzar per la prolongació de l’obra repobladora i la simultània restauració de les activitats productives, entre les quals la indústria drapera va esdevenir un tret distintiu de la ciutat. A més, el teixit social va viure un gran canvi amb les aspiracions nobiliàries i els mercaders enriquits, paral·lelament al gran pes de l’Església i l’acció de l’anomenada Contrareforma.

Presentació de ‘Cavallers i Menestrals’ | Martí Artalejo

Tots aquests detalls es van poder conèixer el dilluns 19 de juny, gràcies a l’esforç conjunt de la Diputació i l’Ajuntament de Girona, ja que es va presentar l’última part de la col·lecció “Quaderns d’història de Girona”. De la mà del professor i reconegut historiador Xavier Torres, Cavallers i menestrals explica la vida de la ciutat durant un període tan decisiu per a la configuració de la Girona actual.

Es tracta de l’últim volum de la recerca iniciada el 1987 i que posa fi a 30 anys de publicacions. Amb un total de disset edicions, la col·lecció compta amb una forta voluntat divulgativa i el seu objectiu principal és posar a l’abast d’un públic ampli una síntesi històrica de cada etapa. En conseqüència, la tasca ha recaigut en mans d’especialistes que han portat a terme una recerca per períodes que han revelat la informació existent sobre el passat de la ciutat.

En el cas de Cavallers i menestrals, Xavier Torras posa a disposició del públic l’última recerca en capítols curts i nombroses il·lustracions, per tal de facilitar el procés de lectura i comprensió dels textos històrics. En aquesta publicació, l’autor fa un repàs de la Girona de principis de segle XVI presentant la reconstrucció de la ciutat que buscava posar fi a les últimes dificultats i perills de la darreria de l’època medieval.

Joaquim Nadal fent la presentació a la sala Miquel Diumé | Martí Artalejo

Es tracta d’un amè però profund repàs que va des de les epidèmies de la pesta fins a la crisi econòmica, passant per les caigudes demogràfiques, les onades migratòries i les diferents inundacions. A més, compta amb un esquema cronogràfic que permet ubicar el lector en tot moment i una llista de vocabulari que permet familiaritzar-nos amb l’àmbit de la recerca. És, per tant, una gran ocasió per conèixer de més a prop un segle de grans canvis, deixant de banda les barreres que a vegades pot representar la recerca històrica.

Un bon grapat d’hipòtesis i reconstruccions proven d’explicar la recuperació demogràfica, en part, d’origen francès o del Llenguadoc, com també l’especialització tèxtil i la transformació del nucli. També se’ns explica l’especialització del tèxtil fins a la transformació de la ciutat en un gran obrador que connectava amb les rutes clàssiques des del mediterrani fins a alguns ports atlàntics.

Per tot això, Cavallers i menestrals, i en general els “Quaderns d’Història de Girona”, posen a l’abast d’un públic ampli, de manera ordenada i rigorosa, tota la informació existent sobre el passat de la ciutat. Els millors especialistes de cada període hi ofereixen el resultat de noves investigacions i obren nous camins a la interpretació sobre els orígens de l’àrea urbana de Girona. La col·lecció aplega una gran quantitat d’informació gràfica, en bona part poc coneguda.