Què diuen els nens? Escoltar abans de diagnosticar

29.05.2019

L’Espai Freud, una entitat de Barcelona que compta amb el suport de grups i institucions relacionades amb la psicoanàlisi, ha organitzat una jornada al voltant de la infància. Sota el títol “Què diuen els nens, què escolten els adults?, aquesta trobada, que ha tingut lloc el 25 de maig, ha comptat amb grups de treballs on s’ha discutit projectes i abordatges innovadors que tenen en compte les manifestacions, les necessitats i les demandes de la infància i la família actuals. El psicoterapeuta i psicoanalista Román Pérez explica a Núvol el sentit d’aquestes jornades.

Foto: © DIBA

Els que treballem en l’àmbit de la infància i de la família constatem els canvis i les transformacions que s’han produït en els darrers anys. Vivim una època de canvis, o potser fins i tot un canvi d’època. Això fa que sigui necessari fer una adequació i una adaptació de les maneres de conceptualitzar i d’intervenir en l’actualitat.

En aquesta línia neixen les Jornades Intervencions en la infància, que ja arriben a la seva quarta edició. Una proposta de trobada entre professionals dels camps de la Salut, de l’Educació i de l’àmbit Social per tal de dialogar i de reflexionar sobre com entomem els canvis i les transformacions. Per fer-ho, a les jornades partim del saber de cada professional, de la seva experiència quotidiana, mirant de fer-ho en un llenguatge comú, sense tecnicismes, que ens permeti un intercanvi i una comprensió. Ens centrem fonamentalment en les formes i les maneres d’intervenir, en quins són els objectius i quins els instruments. La pregunta “Què fem?” està referida a la actualitat i al mitjà termini, cap a on hem d’apuntar en el futur proper. Aquest projecte ha estat promogut des de l’Espai Freud, que organitza i participa en activitats amb professionals de diverses disciplines i persones del món de la cultura per fer interlocució des de la psicoanàlisi.

El format està basat en jornades de treball que combinen la presentació temàtica i el col·loqui, amb la participació en grups de treball reduïts. El fruit de les dues primeres jornades del 2016 ha estat un Document Marc Sobre Infància que recull les nostres preocupacions sobre com s’està atenent a la infància i a la família avui. A hores d’ara, aquest document ha rebut més de 230 signatures de suport, així com el recolzament públic d’unes 40 institucions i associacions (podeu trobar el llistat i més informació al nostre blog).

Amb aquest document volem fer pública la preocupació que compartim professionals de les àrees sanitària, educativa i social respecte a l’atenció que reben nens i nenes, i les famílies en ple segle XXI. El model imperant promou la proliferació de diagnòstics i trastorns psiquiàtrics, les classificacions, les etiquetes i la medicalització de la infància. Es menystenen els aspectes subjectius que formen part de la infància, es desatén la dimensió psíquica i social de la vida. No s’atenen suficientment les necessitats i les demandes dels pares amb infants i en les institucions s’escolten poc les dificultats i les propostes dels professionals.

També volem fer saber a la ciutadania que hi ha d’altres formes de comprendre i d’atendre a la infància i a la família. Formes que escolten i tenen en compte el que l’infant expressa amb el cos, amb les accions, amb les paraules; que donen als conflictes un valor de llenguatge, en tant parlen de la situació particular de cada nen, del seu entorn; que tenen en compte els vincles familiars i la seva història. Entenem que són necessaris espais de treball i de valoració interdisciplinar en les institucions, i que s’ha d’atendre i d’incorporar als pares en les intervencions que es fan amb l’infant.

A partir del Document sobre Infància anem fent xarxa entre professionals i institucions que compartim una concepció de la infància i de la família centrada en la subjectivitat i en els vincles intersubjectius, i al mateix temps intentem fer-nos escoltar en un temps en què es tendeix a un pensament únic marcadament biologista, comportamental i farmacològic.

El dissabte 25 de maig han tingut lloc les “IV Jornades d’Intervencions en la Infància: Què fem?”, que han portat per títol “Què diuen els nens, què escolten els adults?” En cadascun dels tres grups de treball hi ha hagut dos convidats que han presentat projectes i experiències innovadores, i que han servit de fonament per aprofundir en les tres preguntes que teníem plantejades: A quines necessitats i demandes actuals responen les noves propostes de treball? Què introdueixen com a novetat? Quins efectes produeixen?

Aquesta manera de treballar dona als professionals la possibilitat de fer el que ha estat una necessitat constant al llarg de totes les jornades: parlar d’allò que fem i d’allò que ens trobem en el dia a dia, parlar i compartir la responsabilitat de treballar amb infants i famílies.