És prou jove la cultura?

7.11.2016

El concepte de cultura sempre ha estat objecte de discussió, tant pel que fa al seu abast com pel que fa a l’orientació de les polítiques culturals: cal prioritzar la democratització de l’accés a la cultura legítima o han de centrar-se a estimular la producció cultural a petita escala i en qualsevol format? Si al concepte de cultura hi afegim el de joventut, la polèmica està servida: quines formes d’expressió juvenil formen part de la cultura? Quines cal potenciar, i com fer-ho de manera inclusiva?

Joves al festival Sonar

Joves al festival Sonar

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la Direcció General de Joventut han iniciat una col·laboració per conèixer la participació cultural de les persones joves i per estimular la creació de noves perspectives i eines per afavorir-ne l’augment. Antonio Ariño i Ramon Llopis, sociòlegs especialitzats en temes culturals, han realitzat un estudi en profunditat de l’evolució de la participació cultural de les persones joves a Catalunya des de l’any 2001 fins al 2015 [us en podeu descarregar un resum aquí], un període en què la irrupció combinada de les TIC i de la crisi econòmica ha capgirat la manera com els joves s’apropen a la cultura. L’anàlisi s’ha fet a partir de les dades de les diverses enquestes de participació cultural elaborades pel Departament de Cultura i ha permès identificar els diferents perfils de participació cultural entre la joventut, els principals obstacles perquè sigui més generalitzada i alguns instruments per aconseguir-ho. Podeu descarregar-vos l’informe íntegre en aquest enllaç.

La jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves”, celebrada dimecres passat, va abordar aquestes qüestions amb l’anim de contribuir al debat sobre les polítiques culturals adreçades a joves. Ens ha semblat interessant reproduir el fil de la jornada aplegant algunes piulades de ponents i assistents.