El Vintè Col·loqui Lingüístic de la UB compararà la gramàtica catalana amb altres llengües romàniques

13.11.2012

El proper 19 de novembre, la Capella de la Universitat de Barcelona acollirà el vintè Col·loqui Lingüístic de la UB, conegut popularment amb el la sigla CLUB. El vintè col·loqui se centrarà en una anàlisi comparativa de determinats components gramaticals entre les diferents llengües europees, sobretot les romàniques

La 20ena edició del CLUB aprofundirà en el paper del català a Europa, a través d’un col·loqui que porta per títol «El català entre les llengües d’Europa», amb ponents catalans i d’arreu d’Europa. En aquesta ocasió, les ponències es focalitzaran en la descripció i l’anàlisi contrastives de determinats components gramaticals del català i d’altres llengües europees, sobretot romàniques.

Un dels ponents convidats serà Joan Veny (Universitat de Barcelona, de l’Institut d’Estudis Catalans), que farà una aproximació contrastiva, de caràcter general, del català i de la resta de llengües romàniques; també s’ha convidat Patrick Sauzet (Universitat de Tolosa, ERSS), que se centrarà en l’anàlisi de les categories nominals de gènere i nombre en català, occità i en altres llengües romàniques; per la seva banda, Martin Maiden (Trinity College, de la Universitat d’Oxford), analitzarà alguns aspectes de la morfologia verbal del català, com ara les alternances morfològiques i la classe verbal, en relació amb els d’altres llengües romàniques, i, finalment, Károly Morvay (Universitat Eötvos Loránd, de Budapest), compararà la fraseologia i la paremiologia del català amb les d’altres llengües europees.

En la taula rodona, moderada per Rafael Company, es debatrà sobre la funció que tenen les acadèmies en el desenvolupament de les llengües. Amb aquest objectiu, s’hi han convidat els màxims responsables de les diferents acadèmies de les llengües de l’estat espanyol, això és, Rosario Álvarez (Real Academia Galega), Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans), José Antonio Pascual (Real Academia Española), i Ibon Sarasola (Euskaltzaindia).

El CLUB va néixer com una iniciativa per posar en comú els interessos i les línies de recerca que es desenvolupaven en el marc del grup de recerca consolidat Grup d’Estudi de la Variació de la Secció de Lingüística del Departament (constituït actualment per quatre projectes competitius), que tenien com a objecte ¾i encara l’hi tenen¾ l’estudi de la variació des de perspectives diverses, entre d’altres, la fonològica, la semàntica, la dialectològica, la sociolingüística i la pragmàtica, i va néixer, també, com a mitjà per apropar aquesta recerca als estudiants.

Fins al dia d’avui els col·loquis han tractat de temes tan diversos com ara els corpus lingüístics, el contacte de llengües i la variació lingüística, la gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació, la variació dialectal i l’estandardització, el llenguatge no verbal, la dialectologia i els recursos informàtics, el paper de la lingüística en les gramàtiques, l’argumentació, les aplicacions de la fonètica, les actituds i les ideologies lingüístiques, l’assessorament lingüístic, la incidència sociolingüística de la immigració, l’estilística, etc. I els ponents han estat professors i investigadors especialistes en cadascun dels àmbits esmentats.