El Premi Born creix amb les Residències de Creació Teatral

26.03.2015

El Premi Born de Teatre enguany arriba a la 40a edició i el Cercle Artístic de Ciutadella ho celebra donant una passa més en el seu camí d’incentivar i fomentar la creació teatral. Si el Born de Teatre ja premia la creació teatral quant a textos dramàtics, ara, l’entitat menorquina que presideix Rafel Pallicer ha posat en marxa una nova convocatòria, en paral·lel, per premiar un projecte teatral i que aquest pugui desenvolupar-se a Menorca durant tres setmanes de feina intensiva, amb la intenció que al final d’aquest temps, estigui com estigui de desenvolupat el projecte, acabi amb una representació oberta al públic del muntatge.

Carles Mallol recull el premi Born al Cercle Artístic de Ciutadella l'any passat  | Foto Pau Gener

Carles Mallol recull el premi Born al Cercle Artístic de Ciutadella l’any passat | Foto Pau Gener

Oberta a qualsevol companyia i a qualsevol text teatral

A aquesta convocatòria, que es diu ‘Residències de Creació Teatral Premi Born’, hi pot presentar el seu projecte qualsevol companyia establerta o grup que es creï aposta per a la ocasió de qualsevol punt de l’Estat espanyol. El requisit per optar-hi és que abans del proper 15 de juny enviï al Cercle Artístic un projecte teatral que inclogui una proposta artística i el currículum de la companyia, tot açò per muntar damunt l’escenari qualsevol text teatral.

En aquest sentit, des del Cercle Artístic s’ha comentat que no es donarà prioritat a cap tipus de text en concret, ni tan sols si es tracta d’un projecte que inclogui un text d’alguna obra guanyadora del Premi Born de Teatre que encara no s’hagi representat. La idea és incentivar la creació teatral i els textos tant poden ser clàssics com contemporanis, de la nova dramatúrgia originals o adaptats, i fins i tot revisions de qualsevol text ja representat, sigui clàssic o no.

Tres semanes de feina intensiva

La companyia o grup que guanyi la Residència de Creació, que es donarà a conèixer el 15 de juliol, just un mes després d’acabat el termini per presentar projectes, haurà de venir a Menorca entre els 6 i 20 d’octubre a tancar-se i desenvolupar el projecte, amb el com què que és el Cercle Artístic qui, lògicament, es farà càrrec tant de l’allotjament, desplaçaments i dietes de la companyia com de l’espai d’assaig i de representació on es faci la feina, amb el pertinent accés als elements tècnics que facin falta.

Per al Cercle Artístic, una entitat privada sense ànim de lucre fundada l’any 1881 i que es pot dir que duu el teatre al seu ADN, aquesta és una passa important, perquè no només l’implica encara més en l’àmbit del text dramàtic (un aspecte prou ‘satisfet’ amb el Premi Born) sinó que també el fa partícep de la producció teatral de projectes contemporanis i innovadors. En principi, aquesta convocatòria de les Residències de Creació Teatral (les quals bases es poden descarregar aquí: https://sites.google.com/site/premiborndeteatre/) s’ha posat en marxa puntualment per commemorar que s’ha arribat a la quarantena edició del Premi Born, però la cosa podria tenir continuïtat, cada any o cada dos anys, per poc que la participació i els resultats d’aquesta primera passa endavant justifiquin l’esforç que representa. La valoració, és clar, arribarà una volta hagi passat.

Lectura dramatitzada durant la presentació de la 40ª convocatòria del premi Born de Teatre al Cercle artístic de Ciutadella | Foto Joan Mascaró M.

Lectura dramatitzada durant la presentació de la 40ª convocatòria del premi Born de Teatre al Cercle artístic de Ciutadella | Foto Joan Mascaró M.

El Premi Born es manté amb 14.000 €

D’altra banda, juntament amb aquestes Residències, el Cercle Artístic també ja ha obert el termini perquè els autors que vulguin puguin presentar els seus originals per optar al Premi Born de Teatre 2015, els quals textos poden estar escrits en català o castellà.

Les bases d’aquesta 40a edició (que poden descarregar-se aquí: https://sites.google.com/site/premiborndeteatre/) boni bé no han variat i mantenen els 14.000 € de dotació econòmica i el compromís d’editar l’obra guanyadora en les quatre llengües oficials de l’Estat espanyol: en català per part d’Arola Editors, en castellà i euskera per Artez i en gallec per la Revista Galega de Teatro. El termini de presentació d’originals acabarà el 15 de juny proper i serà el 24 d’octubre quan es farà l’acte de lliurament del Premi Born de Teatre a Ciutadella.

Els encarregats de decidir l’obra guanyadora d’aquest any, els membres del Jurat, que contaran amb la valuosa i pacient feina prèvia de Rafel Duran i Iban Beltrán com a preseleccionadors, seran el professor d’Història i Crítica del Teatre de la Universitat d’Alacant Gabriel Sansano, el productor i director escènic Sergi Marí, l’actriu, directora i autora teatral Natalia Menéndez, l’actor Daniel Albadalejo i, com a novetat tot substituint al professor Enric Gallén, el professor de la Universitat de Toulose, especialitzat en el teatre català contemporani, Fabrice Corrons.

Tant les bases del Premi Born de Teatre 2015 com les de la convocatòria de les Residències de Creació Teatral van ser presentades al Cercle Artístic en un acte obert al públic en general i on també (per part dels actors locals Maria Rotger, Sebastià de la Fuente, Rufi Jiménez, Toni Riudavets, Joan Pons, Mari Genestar i Joan Taltavull) es van fer lectures dramatitzades de fragments de diverses obres guanyadores del Premi Born de Teatre, com ara ‘Morir’ de Sergi Belbel (que l’obtingué l’any 1994), ‘Un corrent salvatge’ de Raúl Dans (que el guanyà en 2012), ‘Paraules encadenades’ de Jordi Galceran (Premi Born 1995) i ‘El principi d’Arquimedes’ de Josep Maria Miró (que se l’emportà l’any 2011).