“Efervescència Col·lectiva”: els espectadors fan de mediadors

9.05.2016

Dijous de la setmana passada el Centre d’Arts Santa Mònica va inaugurar l’exposició “Efervescència Col·lectiva”, tres exercicis teatrals que els visitants podran interpretar com a actors i actrius fins a primers de juliol. La mostra, a càrrec de Roger Bernat, es va presentar en paral·lel a l’exposició “Nous Relats Fotogràfics”, que també es podrà visitar durant aquests mesos.

"Efervescència Col·lectiva" de Roger Bernat | Centre d'Arts Santa Mònica

“Efervescència Col·lectiva” de Roger Bernat | Centre d’Arts Santa Mònica

A “Efervescència Col·lectiva”, el visitant “activarà” les peces, de manera individual o col·lectiva, i actuarà de mediador per poder-ne formar part. Cada tres setmanes hi haurà una peça teatral per ser interpretada, que es podrà abordar des de diverses perspectives cinematogràfiques, amb especial incidència de les teories de gènere. Consol Llupià i José Begega acompanyen Rogeer Bernat / FFF com a organitzadors.

Les  peces, tal com explica Bernat, contenen “61 escenes especialment sexuals de diferents pel·lícules d’arreu del món” i inviten a dramatitzar i a interactuar amb altres espectadors sota premisses que poden ser incòmodes o políticament comprometedores. Amb aquest escenari, Bernat busca el diàleg i el discurs controvertit que no admet posicionaments fàcils i que, d’alguna manera, representa un repte per al visitant.

Els textos de les peces toquen directament les problemàtiques, els rols i els estereotips del món de la parella, accentuats indefectiblement pel cinema. We need to talk, Desplaçament del Palacio de la Moneda i Numax-Fagor-Plus fan referència a l’evolució de les relacions de parella al segle XX, els moviments del discurs polític i el seu marc escènic en una barriada humil de Santiago de Xile i la recreació de les lluites obreres amb una analogia de la Batalla de Waterloo, respectivament.

L'exposició es pot visitar fins al 10 de juliol | Roger Bernat

L’exposició es pot visitar fins al 10 de juliol | Roger Bernat

Integrant-se a l’estructura que Black Tulip ha desplegat al nivell 0 de l’Arts Santa Mònica, Roger Bernat proposa un exercici “considerablement experimental” però no “hermenèutic ni exclusiu” amb el qual pretén fer reflexionar els visitants sobre el poder de l’art assajant “altres tipus de mediacions”, efectuades pels espectadors, que deixen de ser subjectes passius o contemplatius de l’obra.

El mateix es pot dir de l’escriptor Víctor García Tur, que ha fet una mediació expressament literària perquè el fullet informatiu de l’exposició “no caigui en les convencions típiques” de la grisor informativa que sol imperar-hi. García Tur fa una mena d’assaig-ficció per mitjà del qual critica la “neutralitat aparent” d’aquest tipus de textos, que és la mateixa “gran trampa dels mediadors del segle XX”.

“Efervescència Col·lectiva” és la segona exposició del Cicle Xarxa Zande. Més informació en aquest enllaç i a la pàgina web de Roger Bernat.