Català, llengua d’empresa

25.03.2015

El departament de Cultura ha iniciat una nova campanya per promoure el català a l’empresa. Sota el lema Català i empresa. Ja estàs al dia? la DGPL dóna vuit raons per les quals és important que les empreses parlin en català al client: per donar un servei de qualitat, perquè ser atès en català és un dret, perquè és de llei que el català sigui a les etiquetes, als rètols i a la documentació comercial, perquè el català és una llengua de mercat, perquè grans empreses hi aposten, perquè internet i els productes digitals parlen en català.

Una il·lustració de la façana de la pastisseria Foix de Sarrià

Una il·lustració de la façana de la pastisseria Foix de Sarrià

Amb aquesta nova campanya, la Direcció General de Política Lingüística vol donar suport a les empreses perquè incorporin el català en el seu dia a dia amb un seguit d’accions que tenen com a objectiu incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, fer créixer l’oferta de productes i serveis en català i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Organitzacions empresarials com la Confederació de Comerç de Catalunya, PIMEC, CECOT, l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, etc., han decidit donar suport a projectes que fomenten l’ús del català als webs d’empresa, l’atenció oral, la documentació escrita i la comunicació amb el client i ofereixen una línia d’ajuts a les empreses perquè incorporin el català als productes i serveis tecnològics adreçats als usuaris i perquè apostin per traduir al català obres no literàries.

Per posar en marxa aquesta campanya es duen a terme diverses accions des de diverses organitzacions. Per exemple, el Consorci per a la Normalització Lingüística posa a disposició d’aquestes empreses 146 punts d’atenció distribuïts arreu de Catalunya, des dels quals s’impulsen activitats de formació a mida per a empreses així com un pla d’atenció oral en català per al comerç, pensat sobretot per a establiments d’alimentació i restauració regentats per immigrants. L’any 2014 es van signar 3.571 convenis de col·laboració amb empreses.

Així mateix, la mateixa DGPL ha engegat noves accions de sensibilització i informació a les empreses i ciutadans, com, per exemple, vuit motius pels quals és important que les empreses parlin en català, un Llenguatest interactiu perquè les empreses puguin comprovar si estan al dia amb la llengua, i també posa a l’abast un espai amb vídeos, preguntes freqüents i informació sobre marc legal, subvencions, eines i recursos, projectes que promouen el català a les empres o premis per a les empreses utilitzin la llengua.

Presència de la llengua catalana a l’empresa

Segons les dades de la DGPL, un 80% de les empreses s’adeqüen a la Llei de política lingüística (Llei 1/1998). Així mateix, els coneixements de català de personal directiu, tècnic i administratiu són molt elevats, ja que 89,2% de la població saben parlar català i el 79,8% saben escriure’l. Tanmateix, l’ús real de la llengua catalana amb els clients és menor i, per això, des del Departament de Cultura es busca apostar i avançar per implantar amb més força la llengua amb més força en l’àmbit laboral.

Aquestes dades són molt il·lustratives, per exemple, en l’àmbit del comerç. Segons dades de l’Ofercat del 2014, l’índex lingüístic que analitza l’ús del català en el comerç, el 2012 el 51,2% de la retolació identificativa, i el 47,9% de la retolació informativa de l’any 2012 està en català, si bé la presència del castellà és prou significativa: un 31,3% de la retolació està en aquesta llengua. Així mateix, mentre que el 34,7% dels empleats fan servir en primer lloc el català per adreçar-se al públic, un 51% ho fa primer en castellà, un 63,1% dels quals s’adapta en català quan els clients la fan servir. Si es compara amb dades del 2005, tanmateix, sembla que hi ha una millora en l’ús de la llengua en el comerç, encara que l’arribada de nous catalans ha fet disminuir l’ús general de la llengua catalana al comerç, sobretot pel que fa a la llengua oral.

Per més informació, feu clic aquí.