Bib@prop: les biblioteques a la butxaca del ciutadà

26.03.2017

Ara fa uns anys i per iniciativa de Carme Fenoll, un grup de bibliotecaris i bibliotecàries vàrem crear el projecte LABO Laboratoris d’Aprenentatge de Biblioteques Obertes.

LABO és un marc de col·laboració entre biblioteques universitàries i biblioteques públiques. La idea principal de LABO és molt senzilla: que aquestes biblioteques, sovint tan properes físicament i tan llunyanes, puguin fer projectes col·laboratius, en l’àmbit que elles mateixes considerin, per tal de satisfer les necessitats reals dels seus usuaris. Per exemple, creant bones col·leccions de llibres científics a les biblioteques públiques o donant suport a projectes com Codeclub.cat, que és una oferta de cursos de formació en programació informàtica que s’ofereixen des de les biblioteques públiques als lectors i lectores més petits. Doncs bé, els “professors” d’aquests cursos moltes vegades són estudiants universitaris que voluntàriament expliquen als infants com utilitzar el programa de programació Scratch Cards, etc. Per cert, en els cursos sempre es té en compte que hi vagin el 50% de noies. Ja sabeu la manca de dones enginyeres i informàtiques que té el país i que hauríem de poder superar. Aprofito des d’aquí per fer crida en aquest sentit. Informàtica és un nom femení!

LABO és a més un espai excepcional per compartir solucions davant els problemes que aquesta maleïda crisi econòmica està provocant, encara avui, en el món de la cultura en general, i en el de les biblioteques en particular. És el que es diu ara d’alguna manera “economia col·laborativa” lliure, oberta, espontània.

La darrera iniciativa que LABO ha treballat i que ara es presenta, és diu Bib@prop. Les biblioteques ben a prop teu!. Bib@prop és una app gratuïta que tothom es pot descarregar al seu telèfon mòbil i que permet localitzar en temps real les biblioteques públiques, universitàries i sales d’estudi més properes per estudiar, llegir o gaudir de les múltiples activitats que fan les biblioteques cada dia.

I per què va sorgir Bib@prop? Doncs perquè un dels problemes llargament detectats pels bibliotecaris és la necessitat d’espais per a estudiar en èpoques d’exàmens que tenen els estudiants de Catalunya. Pràcticament tots els estudiants omplen massivament les biblioteques d’arreu del país per a estudiar durant dates concretes, que inclouen caps de setmana, festius i horaris nocturns. La demanda és molt alta i això realment està molt bé, ja que no hi ha dubte que les biblioteques hauríem d’obrir moltes més hores i els ajuntaments i institucions haurien d’habilitar més sales d’estudi com es fa en altres països, etc. Però el que hem detectat també, des de les biblioteques, és la manca d’informació i coneixement que tenen els estudiants de la gran oferta de biblioteques públiques i universitàries que ja existeix. Per tant, la primera idea va ser crear una app que informi i orienti els estudiants en aquest sentit i de quina millor manera que des del seu mòbil.

Bib@prop geolocalitza les biblioteques més properes, que no són poques, ja que ara mateix se’n poden trobar gairebé 500. A més en els propers mesos també es podran geolocalitzar més sales d’estudi de biblioteques, ajuntaments, col·legis, centres cívics, associacions de joves, etc., ja que Bib@prop està oberta a fer difusió de les seves instal·lacions.

Bib@prop era i és una idea molt simple però molt potent, perquè pretén posar a la butxaca, mitjançant el telèfon mòbil, de tots els ciutadans i per primera vegada, totes les biblioteques de Catalunya. Aquest és el poder de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i especialment de la xarxa d’Internet.

Actualment l’app només funciona amb sistema android però aviat estarà disponible també per a altres sistemes operatius. Cal dir també que Bib@prop és un projecte innovador tant a Catalunya com a àmbit europeu i aprofita els serveis que Google Business/Google Places ofereix a les empreses i botigues per a ser geolocalitzades a Google Maps.

El projecte, coordinat per Carme Fenoll, ha estat possible per la feina de molts bibliotecaris i bibliotecàries de les biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Biblioteques de Barcelona i de les biblioteques de les universitats UB, UdG, UOC, UAB, UdL, URV i de la UPC, que ha fet a més a més una mica de soci tecnològic, com era d’esperar.

El treball ha estat feixuc, ja que s’han hagut d’introduir i revisar centenars de dades, reestructurar la informació i els continguts, elaborar pautes, crear un disseny gràfic, etc. però el resultat ha estat magnífic i satisfactori sobretot per dues coses: primer perquè hem aprés una mica a treballar de forma col·laborativa i “low cost” persones de diferents organitzacions, i segon perquè, i això és el més important, els estudiants de Catalunya podran des del seu telèfon mòbil saber en tot moment quina biblioteca o sala d’estudi tenen al costat per poder anar a llegir i estudiar. Sens dubte que amb Bib@prop l’ús de les biblioteques i els recursos públics que s’hi destinen també seran més eficaços.

Per acabar, només vull donar les gràcies a Carme Fenoll i al grup de professionals del projecte LABO, per la seva complicitat i espenta a fer projectes com aquests.

Carme, a poc a poc ens convertirem en un país ple de biblioteques, llibres i, sobretot, persones que volen llegir, aprendre i estudiar! Sabem que el vell somni de la Mancomunitat, que fa uns mesos celebràveu, es pot fer realitat.