Art for Change, creació i inclusió social

14.05.2019

Art for Change “la Caixa” és un programa de l’Obra Social la Caixa que barreja creació artística i inclusió social. A través de les seves convocatòries es generen projectes liderats per un artista o entitat cultural, en els quals participen col·lectius en situació de vulnerabilitat. Aquestes iniciatives ofereixen l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, fomenten la igualtat de condicions i oportunitats, i contribueixen a l’apoderament de persones o grups a través d’un procés artístic. De la convocatòria del 2018 n’han sortit 19 projectes que ara es desenvolupen.

Projecte “Derechos humanos a escena 2017: El baile de los años”, d’Ados Teatroa, S.L (Navarra), seleccionat en la convocatòria 2017 del programa Art for Change ”la Caixa”, a la disciplina de Dansa | Foto: CaixaFòrum

La iniciativa ComuArt, la dramaturga Clàudia Cedó, l’autor Víctor Panicello Monterde o l’associació Drap-Art són algunes de les entitats i artistes seleccionades pel programa Art for Change de La Caixa. L’empresa ha destinat prop de 400.000 euros a un total de 19 nous projectes. Aquesta convocatòria ofereix ajudes a projectes d’entitats culturals i d’artistes que promocionin activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social, per tal de fomentar el paper actiu dels col·lectius que hi participen i dels professionals del món de la cultura.

A la convocatòria 2018 van presentar-se 364 propostes d’artistes i entitats culturals d’arreu de l’Estat espanyol. De totes elles, han estat seleccionats 19 projectes que actuen a les províncies de Madrid, Barcelona, Girona, Astúries, València, Sevilla, Granada i Ceuta. Hi participaran més de 4.000 persones en situació de vulnerabilitat que tindran l’oportunitat de realitzar un procés de transformació personal i social a través d’una creació artística.

Els 19 projectes han estat escollits perquè compleixen amb els tres objectius del programa: el foment del desenvolupament personal del participant mitjançant la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a partir d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al reforç de conceptes com identitat i autoconfiança.

La Fundació La Caixa creu que les exposicions són un punt de trobada entre diferents tipus de públic. Art for Change s’inlou dins d’un conjunt de propostes artístiques que impliquen persones de diverses procedències i de totes les edats, les quals prenen la iniciativa i hi tenen un paper actiu. El programa en qüestió va néixer l’any 2007 per conjugar la creació artística i la transformació personal i social, i busca ser respectuós amb la diversitat i obert a aprendre i a escoltar la societat.