Art Endins. Deixar de veure i començar a contemplar

6.10.2016

Art Endins és la nova sèrie documental del Canal 33 sobre el patrimoni en arts plàstiques de Catalunya. Des dels ibers fins al noucentisme, el programa mostrarà pintures, escultures i objectes artesanals de tot el territori, des de la col·lecció del Palau Güell fins al treball escultòric d’Erill la Vall. Cada episodi ens mostrarà entre tres o quatre peces principals mentre experts, ciutadans i la veu en off s’alternen per explicar l’obra amb registres que van des del rigor més acadèmic fins a les anècdotes i curiositats més lleugeres.

"Jugando con el gato", de Xavier Gosé i Rovira (Alcalá de Henares, 1876 - Lleida, 1915) / llapis, tinta i guaix sobre cartolina (1914) / Museu d'Art Jaume Morera, Lleida

“Jugando con el gato”, de Xavier Gosé i Rovira (Alcalá de Henares, 1876 – Lleida, 1915) / llapis, tinta i guaix sobre cartolina (1914) / Museu d’Art Jaume Morera, Lleida

Que no us espantin tots els tòpics que envolten els programes culturals: Art Endins demana un interès mínim per a l’art català com a punt de partida, però es tracta d’un format molt ben treballat que aprofita el llenguatge televisiu per enriquir l’exploració del seu objecte d’estudi. Jordi Mulet, director, guionista i realitzador del programa, aconsegueix que el patrimoni del nostre país cobri vida gràcies a una càmera que mostra les peces protagonistes combinant moviments elegants, plans intimíssims i una alta qualitat d’imatge.

El gran encert del format és que crea un discurs només amb la mirada. Una realització gandula que confiés en les veus en off i supedités la personalitat de les obres a la història hauria estat el més fàcil, però la gran virtut d’Art Endins és que l’apartat visual està treballat de principi a fi. La intencionalitat de la càmera modela la percepció del temps, el dilata i crea un espai perquè l’espectador deixi de veure i comenci a contemplar. Gràcies a aquesta realització elegant i a la sobrietat de la música, les obres són tractades amb la reverència que exigeixen per tal de permetre una experiència estètica. Walter Benjamin hauria de repensar molt del que va escriure quan predicava la desaparició de l’aura de les obres d’art per culpa de la seva reproductibilitat tècnica.

Els millors exponents d’aquesta voluntat d’induir l’espectador a un estat contemplatiu són les anomenades pluges. Batejades així perquè la primera que es va realitzar va ser sobre el quadre Tarda de pluja, de Santiago Russinyol, les pluges són interludis de menys d’un minut en què se’ns mostra una obra sense veu que l’expliqui, acompanyada d’una proposta sonora que en permet una lectura eminentment sensorial. En el cas de l’esmentada Tarda de pluja, la càmera se submergeix dins la peça discorrent pels diferents espais que ocupen tota la pantalla mentre escoltem el so de l’aigua caient durant 40 segons. Simples, respectuoses i hipnòtiques, no us perdeu aquests fragments amb entitat pròpia que, quan finalitzi el programa, formaran un catàleg espectacular.

Carrer del Llop - Museu d'Art de Girona

Carrer del Llop – Museu d’Art de Girona

Conjuntament amb del treball de la càmera, els efectes visuals que permet el pressupost aconsegueixen dinamitzar les obres sense pervertir-les ni descontextualitzar-les. Ja sigui amb l’animació d’un objecte dins d’un quadre o amb la reconstrucció virtual d’un retaule perdut avui dia, les pinzellades de postproducció reblen el clau de la posada en escena.

La nova sèrie documental del 33 és un format aparentment simple perquè no pretén trencar els motllos del gènere. Estem parlant d’un producte de servei públic amb la finalitat de divulgar el patrimoni artístic de Catalunya. Veu en off, càmera, experts i obres d’art. Precisament perquè el programa té el seu objectiu clar, el resultat final és tan excel·lent. En cap moment s’entaforen mecanismes per camuflar i descafeïnar el contingut, sinó que es pot percebre la fe en què les obres d’art que s’expliquen són prou riques per elles mateixes. Art Endins tracta els espectadors com a adults i per això aconsegueix el que es proposa.