Al TNC, els professors són alumnes

29.06.2019

Per a aquells que vulguin aprofitar l’estiu per la seva formació dramàtica, el Teatre Nacional ofereix la seva segona edició de cursos per a professorat, que se celebrarà de l’1 al 5 de juliol. L’oferta engloba dos cursos que tracten de donar eines per aplicar els beneficis del teatre a l’aula o a l’hora d’encarar un projecte.

De l’1 al 5 de juliol, segona edició dels cursos de formació per a mestres

Dins del Programa educatiu i social del TNC, el Teatre posa al servei de tots els centres d’ensenyament i altres institucions un servei educatiu per tal de “fomentar la tasca pedagògica i donar suport a diverses iniciatives que millorin la recepció i el debat entorn de les arts escèniques”. Aquestes formacions estan reconegudes pel Consorci d’Educació de Barcelona amb 30 h cadascuna i compten amb dos perfils docents associats: Educació visual i plàstica i Metodologies amb enfocament globalitzat.

El primer curs, titulat Les arts escèniques: una introducció per aplicar a l’aula, vol fer descobrir els recursos que les arts escèniques aporten a la formació competencial de l’alumnat, més enllà de fer teatre a l’aula. Ho fa a través de dinàmiques de concentració i respiració, de joc cooperatiu i de gestió emocional, així com de creació i improvisació d’un text dramàtica. La metodologia, doncs, és sempre pràctica i col·laborativa.

El segon curs, Les arts escèniques: un llenguatge per imaginar el món, parteix de la següent premissa: “Com pot ajudar el teatre en el procés d’investigació d’un projecte? I com podem comunicar des de les arts escèniques tot allò que hem après?”. Està destinat a persones que ja hagin tinguin algun tipus de formació en el teatre aplicat que, de forma conjunta i a partir de dinàmiques pròpies de la dramatúrgia, tractaran de donar resposta a aquestes preguntes.

Més informació del Programa educatiu i social aquí