Speakers' Corner

Carla Mallol Güell

Segons Agamben, les democràcies actuals són, per se, estats d’excepció legitimats i encoberts. Estats d'excepció perpetus o perpetuats.

Pruden Panadès

Cada empenta, cada cop, cada crit, cada vidre trencat, cada porta rebentada són la demostració d’una profunda mala jeia