Speakers' Corner

Pol Capdet

Els superdotats són hipersensibles, autosuficients, moralistes, curiosos, creatius, perfeccionistes...

Mònica Boixader

Potser hauríem de plantejar-nos els textos com Marie Kondo es planteja els armaris. Si un armari endreçat ens fa feliços, per què no ho pot fer un text?